Báo cáo công việc chuyên nghiệp – Cơ hội thăng tiến

Báo cáo công việc không chỉ đơn giản là để báo cáo thông tin về tiến độ công việc mà còn là cơ hội để thể hiện sự chuyên nghiệp và khả năng của người làm. Tuy nhiên, để tạo nên một báo cáo công việc một cách rõ ràng, chuyên nghiệp không phải lúc nào dễ dàng. Ngay trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về tầm quan trọng và một số mẹo nhỏ để tạo một báo cáo công việc. Cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây!

Báo cáo công việc là gì?

Báo cáo công việc cung cấp thông tin về các hoạt động, tiến độ và kết quả của công việc mà của một cá nhân, đội nhóm,… Báo cáo công việc thường được sử dụng để trình bày các thông tin quan trọng về tiến trình làm việc, các vấn đề gặp phải, thành tựu đạt được và các khía cạnh khác của công việc. 

Báo cáo công việc là gì
Báo cáo công việc là gì

Bằng cách viết báo cáo công việc, người thực hiện  có thể trình bày được tiến trình làm việc, đánh giá kết quả và gợi ý các cải tiến hoặc hướng phát triển trong công việc tương lai. Báo cáo công việc cũng giúp quản lý và các bên liên quan hiểu rõ hơn về công việc thực hiện và đưa ra quyết định dựa trên thông tin xác thực đáng tin cậy.

Mục đích của báo cáo công việc là gì?

Mục đích chính của báo cáo công việc là cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch về các hoạt động, tiến trình và kết quả của công việc đã hoàn thành. Một số mục đích cụ thể của báo cáo công việc bao gồm:

 • Trình bày thông tin: Báo cáo công việc giúp trình bày thông tin về các hoạt động đã được thực hiện trong quá trình làm việc. Giúp trình bày chi tiết về công việc đã hoàn thành, các bước tiến trình, các vấn đề gặp phải và cách giải quyết chúng.
 • Đánh giá tiến trình làm việc: Báo cáo công việc giúp đánh giá tiến trình làm việc so với mục tiêu và tiêu chuẩn đã đặt ra. Cho phép xem xét và so sánh tiến độ, đánh giá hiệu suất và xác định những điểm mạnh và điểm yếu của công việc.
 • Gợi ý cải tiến và phát triển: Báo cáo công việc cung cấp một cơ hội để gợi ý các cải tiến và phát triển trong công việc tương lai. Đồng thời có thể đề xuất các biện pháp cải thiện, giải pháp cho các vấn đề gặp phải và đề xuất các hướng đi mới để nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.
 • Thông báo và giao tiếp: Báo cáo công việc giúp thông báo và giao tiếp thông tin quan trọng với các bên liên quan, như quản lý, đồng nghiệp, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh. Báo cáo giúp đảm bảo rằng tất cả mọi người có cùng một hiểu biết về tiến trình làm việc và kết quả đã đạt được.
 • Đưa ra quyết định: Báo cáo công việc cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý và các bên liên quan để đưa ra quyết định. Dựa trên thông tin trong báo cáo, quản lý có thể đánh giá mức độ đạt được mục tiêu, xác định các vấn đề cần giải quyết và đưa ra các quyết định liên quan đến công việc và tài nguyên.

Phân loại báo cáo công việc 

Phân loại báo cáo công việc
Phân loại báo cáo công việc

Có một số loại bản báo cáo kết quả công việc phổ biến mà bạn có thể sử dụng, bao gồm:

 • Bản báo cáo tiến độ: Tập trung vào việc theo dõi và báo cáo tiến độ của công việc. Giúp cung cấp thông tin về các hoạt động đã hoàn thành, tiến độ đạt được và các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện công việc.
 • Bản báo cáo kết quả: Báo cáo này tập trung vào việc trình bày kết quả và thành tựu đã đạt được từ công việc. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin về các mục tiêu đã hoàn thành, số liệu và dữ liệu kết quả, và đánh giá hiệu suất của công việc.
 • Bản báo cáo tổng kết: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về công việc đã hoàn thành. Báo cáo này tập trung vào việc tổng hợp và phân tích các kết quả, vấn đề gặp phải, và đề xuất cải tiến trong tương lai.
 • Bản báo cáo thống kê: Tổng hợp và trình bày các số liệu và dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc. Báo cáo này bao gồm các biểu đồ, biểu đồ và bảng để trực quan hóa thông tin và giúp người đọc dễ dàng hiểu được dữ liệu.
 • Bản báo cáo đánh giá: Đánh giá hiệu suất và thành tựu của công việc. Báo cáo đánh giá cung cấp đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu, đề xuất cải tiến và khuyến nghị để tăng cường hiệu quả công việc trong tương lai.

Đối với mỗi loại báo cáo, bạn có thể tùy chỉnh nội dung và cấu trúc để phù hợp với yêu cầu và mục tiêu cụ thể của công việc.

Cấu trúc hoàn chỉnh của một bản báo cáo công việc hoàn chỉnh

Một bản báo cáo công việc hoàn chỉnh thường có các phần sau:

 • Tiêu đề: Ghi rõ tên của báo cáo, ngày và thông tin liên quan.
 • Mục lục: Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.
 • Tổng quan: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về báo cáo, bao gồm mục tiêu, phạm vi và mục đích của công việc.
 • Mục tiêu: Mô tả mục tiêu cụ thể của công việc đã thực hiện, bao gồm cả mục tiêu chính và mục tiêu phụ.
 • Tiến độ công việc: Trình bày chi tiết về các hoạt động đã thực hiện trong quá trình làm việc, bao gồm cả thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và mức độ hoàn thành.
 • Vấn đề gặp phải: Đề cập đến các vấn đề, khó khăn hoặc rủi ro mà bạn đã gặp phải trong quá trình làm việc và cách giải quyết chúng.
 • Kết quả và thành tựu: Báo cáo kết quả và thành tựu đã đạt được từ công việc. Đưa ra các số liệu, dữ liệu và thông tin để chứng minh thành công của công việc.
 • Đánh giá và phân tích: Đánh giá hiệu suất và đánh giá công việc đã hoàn thành so với mục tiêu và tiêu chuẩn đã đặt ra. Phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của công việc và đưa ra nhận xét.
 • Đề xuất và khuyến nghị: Dựa trên đánh giá và phân tích, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị để cải thiện công việc trong tương lai.
 • Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, nguồn tham khảo hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào đã được sử dụng trong quá trình làm việc.
 • Phụ lục: Nếu có, đính kèm bất kỳ thông tin bổ sung, biểu đồ, hình ảnh hoặc tài liệu liên quan đến báo cáo.
 • Ký tên và ngày: Kết thúc báo cáo bằng việc ký tên và cung cấp ngày hoàn thành.

Đảm bảo rằng mỗi phần trong báo cáo công việc được trình bày một cách rõ ràng, có cấu trúc và dễ hiểu. Sử dụng định dạng phù hợp, chú ý đến việc sắp xếp, đánh số trang và cung cấp thông tin chi tiết để truyền đạt một cách hiệu quả các thông tin về công việc đã thực hiện.

Các bước viết báo cáo công việc hiệu quả

Các bước viết báo cáo công việc hiệu quả
Các bước viết báo cáo công việc hiệu quả

Để viết một báo cáo công việc hiệu quả, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Đầu tiên, hãy thu thập thông tin liên quan đến công việc đã hoàn thành. Điều này có thể bao gồm các tài liệu, dữ liệu, số liệu, kết quả thử nghiệm hoặc bất kỳ thông tin nào có liên quan đến công việc.
 2. Xác định mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu của báo cáo công việc. Giúp bạn tập trung vào những thông tin quan trọng và truyền đạt điểm mạnh của công việc một cách rõ ràng.
 3. Tổ chức cấu trúc: Xây dựng một cấu trúc rõ ràng cho báo cáo công việc của bạn. Bạn có thể chia báo cáo thành các phần như tổng quan, mục tiêu, tiến độ, vấn đề gặp phải, kết quả và đề xuất. Đồng thời người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu rõ thông tin.
 4. Viết mở đầu: Trình bày tổng quan về công việc và mục tiêu của báo cáo. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về nội dung và mục đích của báo cáo.
 5. Trình bày chi tiết: Trình bày các hoạt động đã thực hiện trong quá trình công việc. Mô tả chi tiết về tiến độ, kế hoạch và các bước đã được thực hiện để đạt được kết quả.
 6. Phân tích kết quả: Đánh giá kết quả và thành tựu đã đạt được từ công việc. Sử dụng số liệu, dữ liệu và thông tin hỗ trợ để chứng minh thành công của công việc.
 7. Đánh giá và đề xuất: Đánh giá hiệu suất công việc và đưa ra nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu. Dựa trên đánh giá, đề xuất các cải tiến và khuyến nghị để cải thiện công việc trong tương lai.
 8. Kết luận: Tóm tắt lại những điểm chính và kết quả quan trọng của công việc. Đưa ra một cái nhìn tổng quan về công việc và nhấn mạnh lại mục tiêu đã đạt được.
 9. Kiểm tra và chỉnh sửa: Trước khi gửi báo cáo công việc, hãy kiểm tra và sửa lỗi chính tả, cú pháp và ngữ pháp. Đảm bảo rằng báo cáo được viết một cách chính xác và chuyên nghiệp.
 10. Gửi và theo dõi: Gửi báo cáo công việc cho các bên liên quan và theo dõi phản hồi của họ. Điều này giúp bạn xác định được mức độ hiệu quả của báo cáo và điều chỉnh cho các phiên bản báo cáo sau.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: “5 cách nâng cao năng lực của bản thân”

Mẹo nâng cao hiệu quả của báo cáo công việc

Cung cấp một số chiến lược giúp báo cáo tiến độ công việc trở nên hiệu quả và được đánh giá cao hơn:

 • Sử dụng tiêu đề rõ ràng để tăng cường sự dễ đọc và hiểu báo cáo. Tiêu đề cần chính xác và có thể bao gồm công việc đã hoàn thành, mục tiêu trong tương lai, khó khăn và phương pháp giải quyết.
 • Truyền đạt ý tưởng bằng ngôn ngữ đơn giản, trực tiếp, tránh sử dụng từ ngữ phức tạp.
 • Tập trung vào những điểm quan trọng và luôn duy trì sự ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ của báo cáo.
 • Luôn khách quan và chính xác không có chứa cảm xúc chủ quan, cho phép người đọc có thể hiểu nhanh chóng vấn đề.
 • Viết báo cáo một cách rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành quá nhiều. Người đọc  có thể dễ dàng hiểu và tăng được sự tương tác.
 • Sử dụng số liệu, dữ liệu và thông tin chính xác để chứng minh kết quả và thành tựu của công việc. Điều này làm tăng tính tin cậy và thuyết phục của báo cáo.
 • Sắp xếp thông tin một cách có tổ chức và logic. Sử dụng các tiêu đề, định dạng và đánh số trang để làm cho báo cáo dễ đọc và dễ theo dõi.
 • Để hỗ trợ truyền tải thông tin, hãy sử dụng hình ảnh và biểu đồ. Chúng giúp làm rõ và minh họa các số liệu và dữ liệu một cách trực quan.
 • Trình bày rõ ràng về ý nghĩa và giá trị của công việc đã hoàn thành. Điều này giúp người đọc hiểu rõ tầm quan trọng của công việc và tạo sự thuyết phục.
 • Mở đầu và kết luận là hai phần quan trọng trong báo cáo công việc. Mở đầu giúp làm rõ mục tiêu và phạm vi của báo cáo, trong khi kết luận tóm tắt lại những điểm chính và kết quả quan trọng. Hãy đảm bảo rằng hai phần này được viết một cách súc tích và thuyết phục.
 • Kiểm tra lại báo cáo trước khi nộp để đảm bảo không có lỗi chính tả hoặc sai sót khác.
 • Nếu có thể, sử dụng các báo cáo mẫu hoặc các báo cáo đã được viết trước đó như một mô hình để tăng tính tiện dụng và hiệu quả của việc viết.

Một số lưu ý khi viết mẫu báo cáo theo thời gian

Mẫu báo cáo công việc theo ngày

Sau mỗi ngày làm việc, bạn cần tổng kết những công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Báo cáo hàng ngày cần ghi rõ các nhiệm vụ đã thực hiện trong ngày, kèm theo mô tả, đánh giá và ý kiến đóng góp. Nhờ đó, bạn có thể điều chỉnh kế hoạch cho những ngày tiếp theo sao cho phù hợp nhất.

Mẫu báo cáo công việc theo tuần

Mỗi tuần kết thúc, bạn sẽ tổng kết các hoạt động làm việc hàng ngày và trình lên cấp trên để đánh giá tiến độ công việc và khả năng cá nhân. Báo cáo hàng tuần sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan hơn so với báo cáo hàng ngày, giúp đánh giá kết quả sau một tuần và đưa ra các đề xuất, cải tiến phù hợp.

Mẫu báo cáo công việc theo tuần
Mẫu báo cáo công việc theo tuần

Mẫu báo cáo theo tháng/quý/năm

Báo cáo tổng hợp này được thực hiện hàng tháng, quý hoặc năm, là kết quả của việc tổng hợp các báo cáo nhỏ từ cấp độ ngày hoặc tuần. Đồng thời cung cấp thông tin chi tiết từ các báo cáo trước đó để giúp quản lý và lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về hiệu suất làm việc, dự án và năng suất lao động của nhân viên, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định và lập kế hoạch cho tương lai.

Mong rằng bài viết trên đây có thể giúp bạn viết bản báo cáo công việc hoàn chỉnh, đột phá có thể gây được ấn tượng với người quản lý của mình. Bắt tay và thực hành ngay theo các bước đã gợi ý ở trên chắc chắn bạn sẽ nhận thấy kết quả bất ngờ.

Getfly – Để khách hàng mua trọn đời!

>>> Bài viết liên quan:

Mẫu file Excel quản lý công việc hàng ngày giảm thiểu công việc cho doanh nghiệp

Khả năng workload của bạn là bao nhiêu?

Tags: , ,