Chính sách bảo mật thông tin

1. Bảo mật

Getfly luôn coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (khách hàng/ khách truy cập/ người dùng) là ưu tiên hàng đầu. Việc thu thập và xử lý thông tin chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của bạn. Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn mà chưa được sự đồng ý.

2. Thu thập thông tin người dùng

2.1 Đối với khách hàng đăng ký sử dụng thử phần mềm miễn phí Getfly.

Về tài khoản sử dụng khi đăng trải nghiệm thử phần mềm miễn phí, Getfly có thể yêu cầu những thông tin cá nhân người dùng qua những dạng như:

–          Tên công ty

–          Người liên hệ

–          Điện thoại

–          Email

–          Địa chỉ

Nếu người sử dụng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ).

Sau thời gian 30 ngày trải nghiệm thử, người sử dụng có nhu cầu dùng tiếp phần mềm thì phải thực hiện việc thanh toán theo báo giá chúng tôi cung cấp hoặc báo giá trên website của Getfly.

2.2 Đối với khách hàng đặt mua dịch vụ

Trong quá trình khách hàng đăng ký mua và sử dụng dịch vụ chúng tôi thu thập thông tin về  dịch vụ mà bạn sử dụng và cách thức sử dụng của bạn. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân doanh nghiệp của khách hàng đã nhập và thao tác trên Phần mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà Getfly sử dụng để vận hành Phần mềm.

3. Sử dụng thông tin người dùng

Getfly có thể sử dụng những thông tin này trong những trường hợp:

–          Liên hệ để trao đổi thông tin sản phẩm/ dịch vụ chúng tôi cung cấp và giải đáp thắc mắc của khách hàng

–          Gửi thông tin về chính sách, điều khoản, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ

–          Xử lý khiếu nại phát sinh, nâng cấp dịch vụ

–          Có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Những đơn vị này cũng phải tuân theo quy định bảo mật khi tiến hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ

–          Getfly có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về tính hiệu quả của dịch vụ, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm/ dịch vụ và nỗ lực tiếp thị bán hàng của chúng tôi.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được  lưu trữ theo thời gian và quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

Getfly và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng, sử dụng và triển khai phần mềm.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà Hoa Cương, Số 18, Ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa

Email: [email protected]

Trường hợp thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, người tiêu dùng khách hàng có thể liên hệ: [email protected]

7. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Getfly CRM

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, khách hàng có quyền yêu cầu Getfly quyền truy cập. Hoặc nếu có bất cứ thắc mắc nào về điều khoản cá nhân, bảo mật, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

8. Đảm bảo an ninh Tài khoản và mật khẩu

Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử Dụng do mình quản lý

Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho Getfly CRM tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào Phần Mềm ngay lập tức khi phát hiện ra hành vi vi phạm.

Trong suốt thời hạn thực hiện Hợp Đồng này, mỗi Bên cam kết tuân thủ và không xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ của Bên còn lại

Getfly CRM cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:Theo yêu cầu của Khách hàng hoặc Theo yêu cầu của Tòa Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Getfly CRM sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy.

9. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin”) đã nhập và thao tác trên Phần Mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà Getfly CRM sử dụng để vận hành Phần Mềm.

Getfly CRM đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, Getfly CRM sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.

Getfly CRM sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng khi:

–          Getfly CRM được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin; hoặc

–          Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Nghĩa vụ bảo mật của Getfly CRM không áp dụng đối với:

–          Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách hợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của Getfly CRM;

–          Thông Tin mà Getfly CRM đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.

–          Thông Tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng