Phần 2: 16 yếu tố giảm reach facebook

 1. Nội dung có bạn bè tương tác: Nội dung bạn bè tương tác nay giảm reach hơn, để dành đất cho quảng cáo
 2. Bị user ẩn. Report, bật cờ nhiều sẽ giảm reach 2. Report post
 3. Dùng các dấu hiệu Baiting đột biến so với bình thường sẽ bị dò xét và phát hiện lỗi baiting câu kéo.
 4. Poor content daily Các post nhiều, liên tục nhàm chán sẽ làm ít tương tác từng post, lâu dài làm chết reach
 5. Post frequency Post nhiều, liên tục, thời gian ngắn giữa hai lần post khi reach chưa bung hết sẽ làm giảm reach
 6. Content câu views Nội dung giật gân tạo câu click
 7. Nội dung copy, ăn sẵn 7. Copy concept, content từ page lớn
 8. Nội dung chứa link spam Nội dung chứa spam link bị FB đánh dấu
 9. Link tới các website cam, lừa đảo
 10. Text only posts Các cá nhân nội dung text only reach vẫn OK nhưng các page sẽ giảm reach hơn xưa.
 11. Sales post/ promotion contents Nội dung thiên hướng quảng cáo nhàm chán, tạo Promotion ko đúng dịp hay nhàm, các nội dung kêu gọi hành động mua hàng phi thực tế
 12. Repost ads Nội dung lấy lại giống như các Post ads đã chạy
 13. Chứa từ Like, Comment, Share
 14. Các nội dung lấy từ Page xác min
 15. Các hình thức post lừa đảo câu view
 16. Gỡ thông báo từ PGF Page có post bị gỡ nhận Notification thì sẽ bị giảm reach
Phần 2: 16 yếu tố giảm reach facebook
Phần 2: 16 yếu tố giảm reach facebook