Đo lường KPI thế nào hiệu quả nhất cho doanh nghiệp

GETFLY CRM – KPI ( Key Performance Indicator ) là một khái niệm không mới, đây chính là chỉ số thực hiện công việc của cá nhân, các phòng ban trong một doanh nghiệp. Khái niệm này đã được áp dụng khá thành công trên thế giới. Và những năm trở lại đây khái niệm KPI được chú ý hơn bao giờ hết. Vậy đo lường KPI thế nào hiệu quả và chính xác nhất cho các doanh nghiệp?

Việc áp dụng KPI cho doanh nghiệp chính là chúng ta đang giám sát sức khỏe của mình của phòng ban, của nhân viên thông qua KPIs từ đó biết được sức khỏe doanh nghiệp tốt hay xấu, doanh nghiệp đang thắng hay bại để đưa ra những giải quyết hiệu quả. Trên hết, có được chỉ số KPI chính xác sẽ giúp bạn gia quyết định một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Đo lường KPI thế nào hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp
Đo lường KPI thế nào hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp

 

Đo lường KPI thế nào hiệu quả nhất cho doanh nghiệp?

Bước 1: Trước tiên bạn phải xác định được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp mình là gì? Từ đo sẽ xác định được hiệu xuất làm việc (KPI) của nhân viên tập trung nhiều vào chiến lược đó.

Bước 2: Bạn cần phải xác định được tiêu chí đánh giá KPIs của từng phòng ban khác nhau một cách cụ thể nhất. Ai sẽ là người xây dựng được KPI cho các phòng ban. Phương án tối ưu là hãy để trưởng bộ phận của các phòng ban tự xây dựng KPI cho phòng ban của mình. Vì chỉ có họ mới là người nắm rõ nhất

Bước 3: Mỗi vị trí khác nhau lại có những trách nhiệm đối với công việc khác nhau. Đây chính là cơ sở để xây dựng chỉ số KPIs cho từng cá nhân.

Bước 4: Để làm được một hệ thống đo lường KPI chính xác cho doanh nghiệp của mình bạn cần xác định được các chỉ số đo lường hiệu suất, các chỉ số đánh giá đặc trưng riêng cho từng phòng ban, cho từng vị trí chức danh.

Đo lường KPI thế nào hiệu quả nhất cho doanh nghiệp GetFly CRM

Mục đích của việc xây dựng chỉ số KPI cho doanh nghiệp là gì?

  • Đảm bảo người lao động thực hiện đúng trách nhiệm trong bản mô tả công việc cho từng vị trí cụ thể.
  • Các chỉ số đánh giá có thể đo lường cụ thể do đó nâng cao hiệu quả của việc đánh giá thực hiện công việc.
  • Việc đánh giá bằng chỉ số KPIs sẽ làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ rang, cụ thể công bằng và hiệu quả hơn.

Với tất cả những gợi ý về những chỉ số cần thiết cũng như chỉ ra được rõ rang mục đích của việc đo lường KPI hiệu quả trong doanh nghiệp có tác dụng vô cùng lớn, nắm vai trò quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải có những cách nhìn nhận đánh giá cũng như những chế tài chính sác để cho việc đánh giá chất lượng chỉ số KPI của doanh nghiệp thực sự mang lại hiệu quả góp phần vào sự phát triển đi lên của doanh nghiệp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm có thể hỗ trợ bạn trong việc xác lập và đánh giá chỉ số KPI cho doanh nghiệp của mình tiêu biểu là phần mềm GetFly CRM đã được hơn 800 doanh nghiệp sử dụng hiệu quả. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

>> Tìm hiểu về chỉ số đo lường KPI của doanh nghiệp