Lập kế hoạch tài chính trong công ty khởi nghiệp

Lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp công ty khởi nghiệp giảm bớt những khoản chi phát sinh ngoài dự kiến, chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Và được thể hiện qua các bản kế hoạch tiền mặt, kết quả kinh doanh (lời, lỗ), cân đối kế toán (tài sản, nguồn vốn), từ đó xây dựng các chỉ tiêu biểu hiện tốc độ tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận, các tỷ suất sinh lời, khả năng trả nợ… Cùng khám phá ngay cách lập kế hoạch tài chính dưới bài viết này nhé!

Kế hoạch tài chính là gì?

Kế hoạch tài chính (Financial Planning) là một văn bản chi tiết mô tả các mục tiêu, chiến lược và các biện pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu đó trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một khung chiến lược quan trọng giúp người quản lý kiểm soát tình hình tài chính của tổ chức một cách hiệu quả. Kế hoạch này bao gồm việc xác định nguồn tài chính, dự báo thu chi, đánh giá rủi ro tài chính, lập bảng cân đối kế toán và lập kế hoạch đầu tư.

Kế hoạch tài chính là gì
Kế hoạch tài chính là gì

Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Việc lập kế hoạch tài chính là một quy trình quan trọng và cần thiết để quản lý tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả. Dưới đây là những tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính:

 • Xác định mục tiêu và hướng đi: Kế hoạch tài chính giúp xác định mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và định hình hướng đi phù hợp. Nó cung cấp một kế hoạch dựa trên các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận, tăng trưởng, và mở rộng kinh doanh.
 • Quản lý nguồn lực tài chính: Kế hoạch tài chính giúp quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Bằng cách xác định các nguồn thu và chi phí, kế hoạch tài chính giúp tối ưu hóa sử dụng tài sản, giảm thiểu lãng phí và tăng cường lợi nhuận.
 • Đưa ra quyết định đầu tư và tài chính: Kế hoạch tài chính giúp đưa ra quyết định về đầu tư và tài chính một cách có căn cứ. Bằng cách phân tích các dự án đầu tư, đánh giá rủi ro và lợi ích, kế hoạch tài chính giúp chọn lựa các dự án có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao và phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản lý rủi ro tài chính: Kế hoạch tài chính giúp xác định và quản lý rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách dự đoán và đánh giá các yếu tố tài chính có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, kế hoạch tài chính giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tài chính.
 • Tạo dự trữ tài chính: Kế hoạch tài chính giúp xây dựng dự trữ tài chính để đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc khởi đầu mới. Bằng cách tiết kiệm và tích lũy dự trữ, doanh nghiệp có thể đảm bảo sự ổn định tài chính và có khả năng phát triển trong tương lai. 
 • Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh: Kế hoạch tài chính giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động tài chính và điều chỉnh nếu cần thiết. Bằng cách theo dõi và đánh giá các chỉ số tài chính, doanh nghiệp có thể xác định được những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính để đạt được hiệu quả tối đa.

Cơ sở để lập kế hoạch tài chính hiệu quả

Cơ sở để lập kế hoạch tài chính hiệu quả
Cơ sở để lập kế hoạch tài chính hiệu quả

Để xây dựng một kế hoạch tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn, cần dựa vào các cơ sở quan trọng dưới đây:

 • Đánh giá tình hình tài chính hiện tại: Trước khi bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính, cần phải đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Bao gồm việc xem xét các báo cáo tài chính, đánh giá lợi nhuận, nợ nần, dòng tiền và các chỉ số tài chính khác. Điều này giúp bạn hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp và xác định những vấn đề cần được giải quyết trong kế hoạch tài chính.
 • Xác định mục tiêu tài chính: Xác định mục tiêu tài chính rõ ràng và cụ thể là một bước quan trọng trong xây dựng kế hoạch tài chính. Bạn cần đặt ra những mục tiêu cụ thể như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, giảm nợ, mở rộng hoặc đầu tư vào các lĩnh vực mới. Mục tiêu này sẽ giúp định hình các hoạt động và quyết định tài chính trong kế hoạch của bạn.
 • Lập dự đoán và dự báo: Dựa trên thông tin hiện tại và các xu hướng thị trường, hãy lập dự đoán và dự báo cho tương lai. Điều này giúp bạn ước lượng doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền trong các giai đoạn tiếp theo. Dự đoán và dự báo chính xác là cơ sở để xây dựng các kế hoạch tài chính hiệu quả và đảm bảo tính khả thi của chúng.
 • Xác định và quản lý rủi ro: Xác định và đánh giá các rủi ro tài chính là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính. Hãy xem xét các yếu tố như biến động thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hạ tầng, thay đổi quy định pháp lý và các yếu tố không xác định khác. Điều này giúp bạn phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro trong kế hoạch tài chính.
 • Thiết lập nguồn lực tài chính: Xác định và quản lý nguồn lực tài chính là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính. Bao gồm xem xét nguồn vốn hiện có, nhu cầu vốn trong tương lai, khả năng tài chính của doanh nghiệp và các nguồn tài chính bổ sung như vay mượn, huy động vốn từ cổ đông hay đầu tư từ bên ngoài.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết: “Kiểm soát dòng tiền hiệu quả với kỹ năng quản lý tài chính cá nhân’

Các phương pháp lập kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp là một dự đoán về các con số và hoạt động trong tương lai dựa trên việc tính toán từ dữ liệu đã có. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau:

 • Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đơn
 • Áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính mở rộng
 • Dự báo tài chính thông qua các chỉ số tài chính đặc trưng

Để thực hiện những phương pháp này một cách hiệu quả và chính xác, người thực hiện cần có kiến thức và kinh nghiệm.

5 nguyên tắc lập kế hoạch tài chính cho công ty

Quản lý dòng tiền chi tiêu hàng tháng

Mọi công ty hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần quản lý và giám sát chi tiêu hàng tháng một cách cẩn thận. Bằng việc kiểm soát và tối ưu hóa chi phí, doanh nghiệp có thể duy trì luồng tiền thuận lợi và nâng cao khả năng thanh toán và đầu tư.

Quản lý dòng tiền chi tiêu hàng tháng
Quản lý dòng tiền chi tiêu hàng tháng

Xây dựng quỹ dự phòng tài chính

Để đối phó với sự biến động của thị trường và rủi ro tài chính, việc tích luỹ quỹ dự phòng được coi là một nguyên tắc quan trọng. Điều này giúp các doanh nghiệp đảm bảo khả năng tài chính khi gặp khủng hoảng hoặc phải đối mặt với chi phí không mong muốn.

Ưu tiên trả các khoản nợ lãi cao trước

Để giảm thiểu chi phí lãi suất và cải thiện tình hình tài chính dài hạn một cách hiệu quả, các doanh nghiệp cần ưu tiên thanh toán các khoản nợ có lãi suất cao.

Xây dựng khoản tiết kiệm và đầu tư

Nguyên tắc này khích lệ doanh nghiệp tích lũy và đầu tư số tiền dư để gia tăng thu nhập và tạo ra lợi nhuận bổ sung. Bằng việc đầu tư định kỳ, doanh nghiệp có thể khai thác tiềm năng tài chính và đạt được mục tiêu tài chính dài hạn.

Xây dựng khoản tiết kiệm và đầu tư
Xây dựng khoản tiết kiệm và đầu tư

Dùng số tiền hiện có để tạo thêm tiền mới

Các công ty cần tận dụng vốn hiện có để tạo ra lợi ích và thu nhập bổ sung, có thể bằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các công cụ tài chính hoặc phát triển các dự án mới để đạt được sự phát triển và sinh lời.

Bạn có thể áp dụng 5 nguyên tắc trên để xây kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập.

7 bước lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính

Trước khi bắt đầu quy hoạch tài chính, người lãnh đạo cần xác định rõ mục tiêu tài chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc thiết lập các mục tiêu cụ thể về lợi nhuận, doanh thu, tăng trưởng hoặc lợi tức từ đầu tư. Mục tiêu tài chính sẽ hướng dẫn toàn bộ quá trình quy hoạch và quản lý tài chính.

Bước 2: Xem xét tài chính hiện tại

Để xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả và chính xác, người quản lý cần phân tích tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp bằng cách kiểm tra báo cáo tài chính, chỉ số tài chính và các thông tin liên quan. Quá trình này giúp hiểu rõ về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, các yếu tố tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, cấu trúc vốn và nợ.

Xem xét tài chính hiện tại
Xem xét tài chính hiện tại

Bước 3: Lập kế hoạch ngân sách tương lai

Dựa vào mục tiêu về tài chính và phân tích tình hình tài chính hiện tại, doanh nghiệp cần tổ chức việc lập báo cáo tài chính dự kiến cho thời gian sắp tới. Báo cáo này sẽ dự đoán doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Việc dự đoán tài chính chính xác giúp xác định nguồn vốn cần thiết và hình thành kế hoạch tài chính.

Bước 4: Xác định nguồn vốn có sẵn và dự kiến

Lãnh đạo cần xác định nguồn vốn hiện có và dự trữ trong tương lai, bao gồm đánh giá các nguồn tài chính nội bộ như vốn chủ sở hữu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh và quản lý dòng tiền. Ngoài ra, họ cũng phải xem xét các nguồn tài chính bên ngoài như vốn vay từ ngân hàng, phát hành cổ phiếu hoặc tìm kiếm đối tác đầu tư.

Bước 5: Lập kế hoạch ngân sách cho từng hoạt động

Dựa trên dự báo tài chính và nguồn vốn hiện có, Giám đốc tài chính cần thiết lập kế hoạch ngân sách chi tiết cho mỗi hoạt động của công ty. Cụ thể, công ty cần phân bổ nguồn lực tài chính cho các hoạt động tiếp thị, nghiên cứu, phát triển, quản lý rủi ro, đầu tư,… Kế hoạch ngân sách chi tiết sẽ giúp tổ chức xác định rõ mục tiêu, phân công trách nhiệm và quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Lập kế hoạch ngân sách cho từng hoạt động
Lập kế hoạch ngân sách cho từng hoạt động

Đừng bỏ qua bài viết: “Bật mí cách lập kế hoạch quảng cáo cho một sản phẩm giúp bạn thu hút khách hàng”

Bước 6: Quản lý nợ và thanh toán nợ

Trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp, việc theo dõi và điều chỉnh luồng tiền rất quan trọng để đảm bảo sự hoạt động tài chính được duy trì một cách liên tục. Điều này bao gồm việc giám sát các giao dịch tài chính hàng ngày, quản lý chu kỳ thu chi, dự đoán và lập kế hoạch cho luồng tiền trong tương lai, cũng như tối ưu hóa sử dụng quỹ tiền mặt.

Bước 7: Định kỳ kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch

Cuối cùng, doanh nghiệp cần thường xuyên và định kỳ theo dõi, đánh giá kế hoạch tài chính để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Các hoạt động trong quá trình này bao gồm so sánh số liệu thực tế với dự kiến, phân tích hiệu suất tài chính, đánh giá rủi ro và cơ hội mới… từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính theo nhu cầu và điều kiện mới. Quá trình này giúp duy trì tính linh hoạt và phù hợp của kế hoạch tài chính với môi trường kinh doanh thay đổi.

Kiểm soát kế hoạch tài chính của doanh nghiệp với Getfly CRM

Getfly CRM là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng có tích hợp quản lý hoạt động trên một nền tảng. Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” để phát triển phần mềm, vì vậy các hoạt động đều phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp, tối ưu doanh thu bán. 

Kiểm soát kế hoạch tài chính của doanh nghiệp với Getfly CRM
Kiểm soát kế hoạch tài chính của doanh nghiệp với Getfly CRM

Với tính năng quản lý tài chính công nợ Getfly giúp bạn:

 • Dễ dàng kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp
 • Báo cáo tài tài chính hoàn chỉnh, dễ dàng tải xuống, chuyển gửi
 • Quản lý công nợ khách hàng bao gồm ghi nhận hóa đơn phát hành, thu tiền, thu tiền trả trước của khách hàng,…
 • Quản lý thông tin chung/ chi tiết, thông tin về kế toán của từng khách hàng (hạn mức tín dụng, thời hạn công nợ, mã số thuế…)

Với Getfly bạn có thể đơn giản hóa việc lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu suất làm việc. 

Kế hoạch tài chính không chỉ là những con số khô khan mà còn là biểu hiện của tất cả dự định trong các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Nếu việc lập kế hoạch tài chính được thực hiện một cách rõ ràng doanh nghiệp sẽ có sự chủ động hơn trong việc sản xuất, kinh doanh và tránh được những vấn đề phát sinh không mong muốn. 

Mong rằng với quy trình lập kế hoạch tài chính 7 bước nêu trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan để xây dựng hoạt động cho doanh nghiệp hiệu quả và trơn tru.

Getfly – Để khách hàng mua trọn đời!

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM 30 NGÀY NGAY HÔM NAY!

>>>> Bài viết liên quan: 

5 cách nâng cao năng lực của bản thân

Top 9 kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp dành cho nhà quản trị

Tags: , ,