So sánh phần mềm On Premises và phần mềm On Cloud

Ứng dụng nền tảng On Premises (phần mềm cài đặt) hay On Cloud (phần mềm điện toán đoán mây) để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dường như là mối băn khoăn khá lớn của doanh nghiệp. Hãy cùng theo dõi những đặc tính của hai nền tảng này để có những lựa chọn phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình nhé!

1. Phần mềm On Premises là gì?

Phần mềm On Premises là hệ thống được triển khai truyền thống trên một máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống điều hành nhiều máy con được thiết lập dựa theo mô hình của tổ chức. Doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát hệ thống và trực tiếp tác động và duy trì, bảo mật cơ sở dữ liệu cốt lõi.

2. Phần mềm On Cloud là gì?

Với sự phát triển vũ bão của công nghệ thì việc ứng dụng phần mềm On Cloud đang là xu hướng của thời đại. Phần mềm On Cloud sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Người sử dụng truy cập thông tin của doanh nghiệp thông qua trình duyệt web.

3. So sánh phần mềm On Premises và phần mềm On Cloud

Dưới đây là những so sánh chi tiết về chi phí đầu tư, chi phí phát sinh, cách sử dụng, phương thức hỗ trợ, tính bảo mật, độ an toàn, đồng nhất dữ liệu, tính năng cập nhật…Hy vọng sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc!

 

So sánh phần mềm On Premises và phần mềm On Cloud
So sánh phần mềm On Premises và phần mềm On Cloud

>> Xem thêm chi tiết: