Những chỉ số đánh giá hiệu quả chiến dịch Email Marketing

Các chỉ số đánh giá là căn cứ giúp chủ doanh nghiệp xác định chiến dịch Email Marketing có đạt được mục tiêu mong muốn hay không? Cùng tìm hiểu 7 chỉ số quan trọng khi đánh giá chiến dịch Email Marketing trong bài viết hôm nay:

Tại sao cần đánh giá hiệu quả chiến dịch Email Marketing?

Chiến dịch Email Marketing không dừng lại ở việc gửi hàng loạt email tới người nhận. Sau khi gửi các thông điệp truyền thông, đội ngũ Marketing cần phải thông qua những kết quả trả về để phân tích nhu cầu, kỳ vọng của tệp khách hàng.

Ví dụ: Nội dung email có được khách hàng đón nhận không? Chiến dịch có phát sinh lỗi gì không? Có thể đảm bảo các mục tiêu đề ra ban đầu không?

Mặt khác xem xét những chỉ số đầu ra của email marketing cũng giúp marketer phân loại được tệp khách hàng lớn ra thành nhóm đối tượng khác nhau để điều chỉnh thông điệp phù hợp với từng nhóm.

14 chỉ số Email Marketing doanh nghiệp cần quan tâm

Dưới đây là 14 chỉ số marketer cần phải quan tâm khi phân tích chiến dịch Email Marketing:

1. Tỷ lệ gửi (Delivered rated)

Tỷ lệ gửi là phần trăm số lượng người đăng ký thực tế nhận được email mà bạn gửi. Thư đó phải nằm trong hộp thư đến hoặc các thư mục khác (như quảng cáo, nội dung cập nhật) chứ không phải nằm trong mục spam (thư rác).

Khi theo dõi tỷ lệ gửi, nếu marketer nhận thấy chỉ số này đang bị thấp theo thời gian thì có thể bạn đã gặp sự cố với ISP.

2. Tỷ lệ mở (open rate)

Tỷ lệ mở là gì?
Tỷ lệ mở là gì?

Tỷ lệ mở là phần trăm người được nhận email thực hiện hành động mở email trên tổng số email đã gửi thành công. 

Tỷ lệ mở bao gồm 2 chỉ số nhỏ hơn là Unique Open và Open Times. Trong đó:

  • Unique open là phần trăm số địa chỉ mở email trên tổng số email gửi thành công
  • Open times là phần trăm số lần người nhận mở email trên tổng số email được gửi thành công.

Chỉ số Open times có thể sẽ lớn hơn Unique open vì một địa chỉ email có thể mở một email nhiều lần.

Công thức tính:

Open rate(%) = Emails opened / (Emails sent – Bounced emails)

Trong đó:

  • Emails opened là số lượng email được mở
  • Emails sent là số lượng email đã gửi
  • Bounced emails là số email gửi bị hỏng

Tỷ lệ mở email là một chỉ số quan trọng ảnh hưởng tới những chỉ số khác sau đó như tỷ lệ nhấp, tỷ lệ chuyển đổi. Nếu tỷ lệ mở email của bạn đang thấp, hãy xem lại cách đặt tiêu đề thư và điều chỉnh nó sao cho thu hút sự quan tâm của người nhận.

3. Tỷ lệ nhấp (Click-through-rate)

Tỷ lệ nhấp là phần trăm số lượt nhấp vào liên kết trong email trên tổng số email được mở.

Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả thông điệp email marketing. Tỷ lệ click (CTR) cho thấy Email Marketing liệu có phải kênh phù hợp để tiếp cận khách hàng tiềm năng hay không, nội dung email của bạn có thu hút và thuyết phục khách hàng thực hiện hành động tiếp theo hay không?

Công thức tính:

Tỷ lệ click = (Tổng số click vào đường dẫn link / Tổng số lần đường dẫn được hiển thị) *100%

Tỷ lệ nhấp trung bình của chiến dịch email marketing thành công dao động từ 3-4%.

4. Tỷ lệ thoát (bounce rate)

nhung-chi-so-danh-gia-hieu-qua-chien-dich-email-marketing-2
Nguyên nhân nào dẫn đến tỷ lệ thoát của một chiến dịch Email Marketing tăng cao

Nguyên nhân nào dẫn đến tỷ lệ thoát của một chiến dịch Email Marketing tăng cao

Tỷ lệ thoát hay còn gọi là tỷ lệ email hỏng là tỷ lệ phần trăm số email bị trả về trên tổng số email đã gửi.

Hiểu đơn giản thì tỷ lệ thoát là số email gửi không thành công đến người nhận và bị hệ thống trả lại.

Công thức tính: 

(Tổng số Email gửi đi – Tổng số Email gửi thành công) / ( Tổng số Email gửi đi) 

Có 2 nhóm nguyên nhân chính khiến email không được gửi đi là:

  • Nguyên nhân soft bounce: Xảy ra do các sự cố tạm thời do hộp thư đến của người nhận hết dung lượng hoặc do máy chủ bị gián đoạn. Những email này sẽ được giữ lại tại máy chủ và gửi đi khi đã khắc phục sự cố.
  • Nguyên nhân hard bounce: Xảy ra do email của người nhận không tồn tại hoặc không còn hoạt động nữa. Do đó, bạn cần xóa email này khỏi danh sách của bạn bởi tỷ lệ email hỏng càng cao thì hệ thống mail sẽ dễ liệt bạn vào danh sách email rác.

Tỷ lệ thoát trên 2% chứng tỏ chiến dịch email của bạn đang gặp vấn đề, hãy kiểm tra ngay.

5. Tỷ lệ gia tăng danh sách (List Growth Rate)

Tỷ lệ gia tăng danh sách, hay còn được gọi là List Growth Rate, là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing và quảng cáo. Đây là tỷ lệ thể hiện tốc độ tăng trưởng của danh sách khách hàng hoặc danh sách email của một doanh nghiệp hay tổ chức.

Công thức tính:

(List Growth Rate = ((Số lượng mới – Số lượng ban đầu) / Số lượng ban đầu) x 100)

Việc theo dõi và nâng cao tỷ lệ gia tăng danh sách là quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp nhận biết liệu chiến dịch marketing và quảng cáo của mình có hiệu quả hay không. 

Tỷ lệ gia tăng danh sách (List Growth Rate)
Tỷ lệ gia tăng danh sách (List Growth Rate)

Nếu tỷ lệ gia tăng danh sách tăng cao, điều này có thể chứng tỏ chiến dịch marketing đang thu hút được nhiều người quan tâm và có tác động tích cực đến việc tăng cường danh sách khách hàng. 

Ngược lại, nếu tỷ lệ gia tăng danh sách giảm hoặc không đáng kể, có thể cần xem xét lại chiến lược marketing hoặc điều chỉnh các yếu tố để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

6. Khiếu nại về thư rác (Spam Complaint)

Chỉ số Khiếu nại về thư rác (Spam Complaint) dùng để đo lường mức độ không hài lòng của người nhận email với nội dung được gửi. Khi một người nhận email coi một email là thư rác, họ có thể gửi một khiếu nại hoặc báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ email hoặc nhà quản lý hộp thư đến.

Công thức tính:

(Spam Complaint Rate = (Số lượng khiếu nại về thư rác / Tổng số email đã được gửi) x 100)

Việc theo dõi và kiểm soát chỉ số Khiếu nại về thư rác là rất quan trọng, vì nếu tỷ lệ này quá cao, nó có thể gây ảnh hưởng đến sự uy tín và tương tác của bạn với người nhận email. 

Một tỷ lệ khiếu nại cao có thể dẫn đến việc nhà cung cấp dịch vụ email xem email của bạn là spam và có thể đưa vào hộp thư rác hoặc chặn hoàn toàn. Điều này sẽ làm giảm khả năng email của bạn đến được tay người nhận.

7. Tỷ lệ chuyển tiếp/chia sẻ email (Forward Rate / Email Sharing)

Tỷ lệ chuyển tiếp / chia sẻ email (Forward Rate / Email Sharing) là một chỉ số để đo lường mức độ người nhận email chia sẻ hoặc chuyển tiếp nội dung email với người khác.

Tỷ lệ chuyển tiếp/chia sẻ email (Forward Rate / Email Sharing)
Tỷ lệ chuyển tiếp/chia sẻ email (Forward Rate / Email Sharing)

Khi một người nhận email tìm thấy nội dung hữu ích, thú vị hoặc giá trị. Họ có thể quyết định chia sẻ nó với người khác bằng cách chuyển tiếp email đó hoặc sử dụng các tính năng chia sẻ có sẵn trong email.

Công thức tính:

(Forward Rate / Email Sharing Rate = (Số lượng email được chuyển tiếp hoặc chia sẻ / Tổng số email đã được gửi) x 100)

Việc theo dõi và nâng cao tỷ lệ chuyển tiếp / chia sẻ email là rất quan trọng trong email marketing, vì nó cho phép bạn đo lường mức độ tương tác và lan truyền của nội dung email. 

Nếu tỷ lệ này cao, nó có thể chỉ ra rằng nội dung email của bạn đáng chia sẻ và có giá trị cho người nhận. Điều này giúp tăng cơ hội tiếp cận đến nhiều người và mở rộng phạm vi tiếp cận hình ảnh thương mại của bạn. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ chuyển tiếp/chia sẻ email, bạn cần cung cấp nội dung hấp dẫn và giá trị cho người nhận.

8. Engagement Over Time

Chỉ số Engagement Over Time là một phép đo trong marketing để đánh giá mức độ tương tác của khách hàng hoặc người tiếp nhận qua thời gian. Nó cho phép bạn theo dõi và đánh giá sự thay đổi của mức độ tương tác và quan tâm của khách hàng theo thời gian.

Chỉ số Engagement Over Time có thể được tính bằng cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như đếm số lần tương tác (như bình luận, chia sẻ, like) trên mạng xã hội, số lượt mở email, số lượt truy cập trang web, thời gian trung bình mà người dùng dành cho nội dung, và nhiều yếu tố khác. 

Công thức tính cụ thể sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và các chỉ số đo lường được sử dụng. Việc theo dõi chỉ số Engagement Over Time là quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing và đo lường mức độ quan tâm và tương tác của khách hàng.

9. Tỷ lệ mở email trên thiết bị di động (Mobile Open Rate)

Tỷ lệ mở email trên thiết bị di động (Mobile Open Rate) dùng để đo lường tỷ lệ người nhận mở email trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Với sự phổ biến ngày càng tăng của các thiết bị di động, đa số người dùng đã chuyển sang sử dụng điện thoại di động để đọc email và tương tác với nội dung.

Tỷ lệ mở email trên thiết bị di động (Mobile Open Rate)
Tỷ lệ mở email trên thiết bị di động (Mobile Open Rate)

Công thức tính:

Mobile Open Rate = (Số lượng email được mở trên thiết bị di động/Tổng số email đã được gửi) x 100

Theo dõi và nắm bắt tỷ lệ Mobile Open Rate là rất quan trọng trong email marketing. Nếu tỷ lệ này cao, điều đó cho thấy người nhận email thích đọc và tương tác với nội dung trên thiết bị di động. 

Điều này có ý nghĩa rằng bạn cần đảm bảo rằng email của bạn được tối ưu hóa cho các thiết bị di động và có giao diện thân thiện với người dùng trên các màn hình nhỏ.

10. Doanh thu trên mỗi người đăng ký (Revenue per Subscriber)

Doanh thu trên mỗi người đăng ký (Revenue per Subscriber) là một chỉ số dùng để đo lường hiệu suất tài chính của một danh sách người đăng ký hoặc khách hàng trong một chiến dịch email marketing. Nó cho biết lợi nhuận mà mỗi người đăng ký mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Công thức tính:

Revenue per Subscriber = Tổng doanh thu/Số lượng người đăng ký 

Tỷ lệ Revenue per Subscriber cho thấy giá trị trung bình mà mỗi khách hàng hoặc người đăng ký mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Nếu chỉ số này cao, điều đó có nghĩa là mỗi người đăng ký đóng góp một khoản doanh thu lớn cho doanh nghiệp của bạn. 

Điều này có thể chỉ ra rằng bạn có một danh sách người đăng ký có chất lượng cao và khách hàng đang mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn một cách hiệu quả.

11. Lợi nhuận từ email (Email campaign profitability)

Lợi nhuận từ email (Email campaign profitability) là một khái niệm quan trọng trong email marketing để đo lường hiệu quả tài chính của một chiến dịch gửi email. Nó cho biết mức độ lợi nhuận mà một chiến dịch gửi email mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Để tính toán lợi nhuận từ email, bạn cần xem xét hai yếu tố chính: doanh thu và chi phí. Doanh thu đến từ các hành động mà người nhận email thực hiện sau khi nhận được email. 

Chẳng hạn như mua sản phẩm, đăng ký dịch vụ hoặc thực hiện một hành động cụ thể mà bạn mong muốn. Chi phí bao gồm các khoản tiền bạn đã chi trả để phát triển và gửi email, bao gồm cả chi phí thiết kế, quảng cáo, phân tích và tổ chức chiến dịch.

Công thức cơ bản là: 

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Một chiến dịch email được coi là lợi nhuận nếu lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí là dương. Nếu lợi nhuận âm, có nghĩa là chi phí vượt quá doanh thu và chiến dịch không có lợi nhuận.

12. Tỷ lệ hủy đăng ký

Tỷ lệ hủy đăng ký là phần trăm số lượt hủy đăng ký trên tổng số email gửi thành công. Hiểu đơn giản thì tỷ lệ hủy đăng ký cho thấy người nhận thư ngừng đăng ký theo dõi email của bạn.

Công thức tính:

Tỷ lệ hủy đăng ký = Tổng lượt hủy đăng ký/Tổng số email gửi thành công

Tỷ lệ hủy đăng ký cao chứng tỏ bạn đang gửi những thông điệp không phù hợp, không có sức hút và ít giá trị với người nhận.

Tỷ lệ hủy đăng ký
Tỷ lệ hủy đăng ký

Tỷ lệ hủy email có thể chấp nhận được đối với chiến dịch email marketing là 2%. Nếu con số lớn hơn 2% hãy kiểm tra lại chiến dịch tiếp thị của mình.

13. Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate)

Tỷ lệ chuyển đổi là phần trăm số người hoàn thành hành động bạn mong muốn trên tổng số email được mở.

Hiểu đơn giản thì tỷ lệ chuyển đổi cho biết có bao nhiêu người đã thực hiện một hành động cụ thể (theo mong muốn của marketer) sau khi nhấp vào liên kết nào đó trong email. Hành động chuyển đổi có thể là đăng ký tài khoản, tải ebook, truy cập vào trang sản phẩm, mua hàng…

Công thức tính: 

CR = (Tổng số người đã hoàn thành hành động bạn mong muốn ÷ Tổng số email được mở) * 100%

Tỷ lệ chuyển đổi là chỉ số quan trọng đánh giá mức độ thành công của chiến dịch tiếp thị qua email và để tính toán lợi tức đầu tư ROI. Tỷ lệ chuyển đổi được gắn với lời kêu gọi hành động (CTA) do đó bạn cần quan tâm tới việc thiết kế CTA sao cho thu hút. Nếu conversion rate lớn hơn 2% thì chiến dịch email marketing của bạn đang có dấu hiệu tích cực.

14. Tỷ suất sinh lời ROI

Tỷ suất sinh lời ROI là lợi tức đầu tư tổng thể cho chiến dịch email marketing, được tính bằng công thức:

ROI= [(doanh số bán hàng –  khoản đầu tư vào chiến dịch) ÷ Khoản đầu tư vào chiến dịch] * 100%

Chẳng hạn chiến dịch email mang về 20 triệu doanh thu ứng với mức ngân sách đầu tư là 5 triệu thì ROI= [(20 – 5) / 5]*100% = 300%

Trong bài viết hôm nay Getfly đã gửi tới các bạn những chỉ số cần quan tâm khi triển khai chiến dịch Email Marketing. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích. Chúc bạn thành công!

Getfly – Để khách hàng mua trọn đời!

Tags: ,