Module mở rộng phần mềm Getfly CRM

CHI TIẾT CÁC GÓI MODULE MỞ RỘNG

1. Module tích hợp quản lý kênh mạng xã hội

2. Module quản lý tổng đài VoIP

3. Module quản lý kho

4. Module quản lý nhân sự (HRM)

5. Module quản lý tài chính – Công nợ khách hàng

6. Module chấm công GPS hoặc IP tĩnh

7. Module bán lẻ POS

8. Module bảo mật nâng cao

9. Module quản lý bảo hành

10. Module quản lý lịch đi tuyến

11. Module quản lý điểm thưởng

12. Module tích hợp sàn thương mại điện tử

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM GETFLY CRM NGAY