Bản tin cập nhật tính năng mới Getfly CRM ngày 06.02.2023

– Nội dung dự kiến cập nhật:
1. Thay đổi logic cập nhật trạng thái trong chiến dịch:
– Hiện tại: Trong chiến dịch có 2 cơ hội trùng nhau thì khi có một cơ hội thất bại, automation liên quan tới cơ hội thất bại đó sẽ chạy cả với cơ hội trùng thông tin còn lại.
– Thay đổi: automation áp dụng với cơ hội nào thì chỉ chạy với cơ hội đó.
2. Bổ sung ô lọc trong danh sách người tiếp nhận ticket.
-Lý do cập nhật: Nhằm thao tác lọc và chuyển người nhận ticket nhanh hơn
3. Cập nhật thông tin quận huyện mới.
– Link lấy thông tin:https://danhmuchanhchinh.gso.gov.vn/
– Cập nhật cho tất cả khách hàng.
4. Thay đổi bộ lọc nhóm sản phẩm trong KPI sản phẩm:
– Hiện tại: khi chọn lọc cơ hội theo nhóm cha sẽ không cộng dồn kết quả của nhóm con.
– Thay đổi:
+ Hiển thị bộ lọc chọn nhiều.
+ Cho phép lọc thông tin nhóm cha có cộng dồn nhóm con.
5. Đồng bộ người thực hiện đơn hàng từ Haravan về Getfly.
– Chi tiết kết nối được hướng dẫn tại link https://wiki.getfly.vn/portal/post/1940
– Lý do cập nhật: Đồng bộ người thực hiện đơn hàng từ Haravan về Getflly (Người thực hiện đơn hàng sẽ check theo email, nếu email người dùng trên CRM trùng với email người dùng trên Haravan thì sẽ lấy người đó là người thực hiện đơn hàng.)
6. Trong file tải xuống ở phần tỷ lệ chuyển đổi ở tab “Tương tác”, bổ sung cột “Số điện thoại” của khách hàng, và tách riêng 1 cột “Mã khách hàng”.
– Lý do cập nhật: Giúp việc theo dõi và tìm kiếm thông tin trong file tải xuống tỷ lệ chuyển đổi dễ dàng hơn
7. Automation: Bổ sung các điều kiện custom field trong:
– Các hành động liên quan đến đơn hàng.
– Phân nhóm đơn hàng.
8. Thay đổi bộ lọc tìm kiếm khách hàng ở các màn hình danh sách khách hàng, tạo đơn hàng, tạo hợp đồng, tạo báo giá, thêm cơ hội, facebook, zalo, sms, email, zns:
– Hiện tại: Bộ lọc đang tìm theo 5 tiêu chí: tên khách hàng, địa chỉ, tên liên hệ chính, email, số điện thoại.
– Thay đổi: Thay đổi lại tiêu chí tìm kiếm chỉ còn: tên khách hàng, email, số điện thoại.
– Lý do cập nhật: Giúp thời gian tìm kiếm nhanh hơn và thông tin tìm kiếm chính xác hơn
9. Bổ sung nút tính lại thống kê email.
– Lý do cập nhật: Thống kê lại các email đã gửi đi chính xác hơn ( đối với cả trường hợp quý khách ấn gửi lại mail )
10. Bổ sung tính năng test tích hợp tổng đài:
– Khi lưu thông tin tích hợp, những tổng đài nào cho phép gọi trên trình duyệt sẽ hiện nút Kiểm tra cấu hình.
– Khi click nút kiểm tra cấu hình sẽ xuất hiện modal để nhập thông tin số máy nhánh, mật khẩu, số điện thoại để gọi test
– Các tổng đài áp dụng: ‘EPACIFIC’, ‘ANTBUDDY’, ‘EPACIFICV2’, ‘CLOUDPBX’, ‘TEL4VN’, ‘VHT’, ‘FASTCALL’, ‘ETELECOM’, ‘CALLIO’, ‘STRINGEE’, ‘VHTSTR’, ‘OMICALL’, ‘VCONTACT’, ‘MOBI3C’, ‘VINAPHONE’, ‘CLOUDFONE’, ‘VOIP24H’, ‘VFONE’, ‘CARESOFT’, ‘MITEK’
11. Thay đổi hiển thị chiến dịch bị xóa trong điều kiện automation đã thiết lập:
– Hiện tại: Trong cài đặt điều kiện của automation, nếu như chiến dịch đã bị xóa sẽ không hiển thị lại trong thanh điều kiện, không truy cập lại được điều kiện automation.
– Thay đổi: Trong cài đặt điều kiện của automation, nếu chiến dịch đã bị xóa thì vẫn cho phép xem chi tiết điều kiện automtion liên quan chiến dịch đó + hiển thi thông báo chiến dịch đã bị xóa để KH chọn chiến dịch khác.
– Lý do cập nhật: Trong trường hợp đã xóa chiến dịch thì khi vào lại auto đã cài đặt trước đó, quý khách có thể chọn sử dụng chiến dịch khác với các thiết lập của auto đó mà không cần tạo mới auto
12. Thay đổi check trùng mã đơn hàng:
– Hiện tại: nếu đơn hàng đã bị xóa, khi upload đơn hàng hệ thống vẫn check trùng mã với đơn hàng đã xóa.
– Thay đổi: không check trùng mã đơn hàng với đơn hàng đã xóa, bao gồm cả upload và thêm mới bằng tay. Thay đổi mã đơn hàng đã xóa thành 1 mã khác
‼ Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn để những bản cập nhật sau của Getfly CRM thêm hoàn thiện hơn nhé!