Cập nhật tính năng mới Getfly CRM ngày 21.09.2023

Thời gian dự kiến cập nhật: 21/09/2023.
– Các tính năng dự kiến cập nhật:
1. Báo cáo tele sale: Bổ sung cột khách hàng đã gọi nhưng cuộc gọi chưa thành công.
– Lý do cập nhật: Bổ sung cột trạng thái “ gọi nhỡ” là các cuộc gọi đã thực hiện nhưng chưa kết nối thành công với khách hàng
2. Bổ sung biến mã số thuế trong hệ quả gửi ZNS.
– Lý do cập nhật: Bổ sung trường dữ liệu mã số thuế khi chọn biến khi gửi ZNS
3. Tài liệu API: Bổ sung ở API accounts/sync trường thời gian tạo khách hàng.
4. Bổ sung biến chiết khấu 1 sản phẩm trong bản in template: bổ sung trong các bản in Hợp đồng bán / mua, đơn hàng bán / mua, bản in bán lẻ, báo giá, phiếu xuất / nhập kho.
– Lý do cập nhật: Bổ sung biến chiết khấu trên từng sản phẩm khi khách hàng thiết kế bản in
5. Bổ sung xem trực tiếp file đính kèm trong đơn hàng.
– Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi hình ảnh trực tiếp ( tài liệu) trên đơn hàng mà không cần tải ảnh về
6. Bổ sung file download hợp đồng: hiển thị thông tin sản phẩm và giá của sản phẩm đó.
– Lý do cập nhật: Hỗ trợ theo dõi hợp đồng chi tiết hơn, bao gồm cả thông tin sản phẩm trong hợp đồng
7. Bổ sung điều kiện thiết lập chỉ tiêu KPI: Bổ sung chỉ tiêu số cơ hội tạo ra trong kỳ thêm điều kiện trạng thái cơ hội
8. Bổ sung icon check tồn kho khả dụng:
– Hiện tại: Chỉ hiển thị icon check ở những dòng có số tồn kho khác số khả dụng.
– Sau cập nhật: Hiển thị icon check tồn kho khả dụng ở tất cả các dùng sản phẩm trong tồn kho.
9. Bổ sung biến nhóm khách hàng trong hệ quả automation Zns.
10. File download khách hàng: hiển thị cột giới tính liên hệ.
– Lý do cập nhật: Hỗ trợ tải file khách hàng xuống có đầy đủ thông tin về giới tính người liên hệ
11. Bổ sung tính tương tác gửi ZNS:
– Khi gửi zns cho khách hàng sẽ tính là 1 tương tác.
– Bổ sung thống kê ở: khách hàng, KPI nhân viên/ phòng ban, tỷ lệ chuyển đổi.
– Điều chỉnh bảng tỷ lệ chuyển đổi hiển thị tương tác theo module KH sử dụng, không hiển thị tất cả.
12. Bổ sung chọn hình thức thanh toán khi thanh toán hàng loạt đơn hàng.
– Lý do cập nhật: Hỗ trợ chọn hình thức thanh toán cho các đơn hàng được thanh toán hàng loạt
13. Bổ sung cột ID trong cài đặt nhóm khách hàng.
– Lý do cập nhật: Hỗ trợ kiểm tra thông tin ID nhóm khách hàng cho các thao tác khác nhanh chóng hơn
14. Bổ sung biến trong bản in hợp đồng: Bổ sung biến Ngày hiện tại.
15. Mở giới hạn 10 tài khoản ngân hàng.
16. Điều chỉnh xem trường textarea custom field các màn hình danh sách: hiển thị 1 phần, click vào sẽ hiển thị popup chứa toàn bộ nội dung.