Module mở rộng phần mềm Getfly CRM

CHI TIẾT CÁC GÓI MODULE MỞ RỘNG

1. Module tích hợp bộ công cụ quản lý fanpage

2. Module quản lý tổng đài VoIP

3. Module quản lý kho

4. Module quản lý nhân sự (HRM)

5. Module quản lý tài chính – Công nợ khách hàng

6. Module chấm công GPS hoặc IP tĩnh

7. Module bán lẻ POS

8. Module bảo mật nâng cao

9. Module quản lý bảo hành

10. Module quản lý lịch đi tuyến

11. Module quản lý điểm thưởng/

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM GETFLY CRM NGAY