Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng

Một trong những kỹ năng quan trọng của người nhân viên kinh doanh là cần biết cách sắp xếp thời gian, quản lý công việc của mình. Việc quản lý thời gian không khoa học thường dẫn đến một vài rắc rối như: quên gọi khách hàng, lỡ mất lịch hẹn khách hàng, không gửi email, hợp đồng…Có thể bỏ lỡ “một vài khách hàng” tiềm năng không đáng gì so với số khách hàng nhân viên đó tiếp cận được. Tuy nhiên, chỉ “một vài khách hàng” bỏ lỡ này ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp và thương hiệu của doanh nghiệp.

Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng
Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng

Do đó, việc sử dụng phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng với tính năng quản lý lịch hẹn là giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho nhân viên kinh doanh. Cùng tìm hiểu tính năng quản lý lịch hẹn của phần mềm Getfly CRM chăm sóc khách hàng ngay tại bài viết này nhé!

‘Quẳng” nỗi lo lắng bỏ quên khách hàng với tính năng Getfly CRM:

1. Tạo lịch hẹn với khách hàng nhanh chóng trong giao diện công việc cần thực hiện

Tạo lịch hẹn dễ dàng trên giao diện quản lý công việc hàng ngày. Thông tin về cuộc hẹn được lưu lại hệ thống, rõ ràng.

Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng 2
Tạo lịch hẹn nhanh chóng

2. Ghi chú lịch hẹn với khách hàng rõ ràng

Nhân viên có thể tạo nhanh công việc lịch hẹn: ngày giờ, địa điểm, ghi chú nội dung đầy đủ. Nhà quản lý có thể nắm chi tiết các thông tin về khách hàng cũng như lịch sử lịch hẹn trước đó, tạo tiền đề cho việc chăm sóc khách hàng hiệu quả.

3. Phân công công việc cho nhân viên

Bên cạnh đó, nhà quản lý có thể phân công công việc “Hẹn gặp khách hàng” cho từng nhân viên cụ thể. Qua đó người quản lý và nhân viên có thể tránh sai sót và nhầm lẫn trong các đầu việc chuyển giao.

Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng 3
Phân công công việc cụ thể

4. Nhắc nhở lịch hẹn tới nhân viên

Hệ thống “lịch hẹn” khách hàng hiển thị trên trang chủ phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng của mỗi nhân viên theo thứ tự thời gian thực hiện. Hệ thống sẽ sắp xếp những công việc cần làm, sắp đến hạn deadline, nhắc nhở cụ thể từng cuộc hẹn.

Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng 1
Hiển thị nội dung lịch hẹn trên giao diện làm việc

5. Automation lịch hẹn gửi email tự động

Nhà quản lý có thể tạo email tự động gửi automation lịch hẹn tới khách hàng theo nhóm khách hàng cụ thể. Sau khi tạo công việc hẹn gặp khách hàng, thông tin về cuộc hẹn có thể thiết lập gửi dưới dạng tin nhắn SMS hoặc Email tới từng nhân viên và khách hàng.

Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng 4
Đặt lịch hẹn gửi Email + SMS tự động tới khách hàng

Nói chung, với những tính năng trên phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng của Getfly CRM, sẽ giúp nhân viên không còn lo lắng bỏ quên lịch hẹn, bỏ lỡ khách hàng tiềm năng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ, nâng cao doanh thu.

Bạn đang xem bài viết:Quên lịch hẹn không còn là nỗi lo với phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng” tại Getfly CRM.

=> Gợi ý – Tìm hiểu chi tiết: