Những số liệu cần nắm vững trong quản lý hoạt động kinh doanh

Những con số, số liệu là ngôn ngữ của kinh doanh, phản ánh đúng thực tế năng lực, tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quyết định làm nên thành công cuối cùng! Đó là lý do, quản lý doanh nghiệp bằng con số quan trọng và cần thiết với mỗi chủ doanh nghiệp.

Thực tế, hầu hết các chủ doanh nghiệp (bao gồm nhỏ và vừa)  thường không có nền tảng kiến thức vững về tài chính, kế toán. Do vậy, họ thường gặp khó khăn trong việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, hạn chế trong việc đưa ra những giải pháp mới giúp cải thiện hoạt động kinh doanh.

Ví dụ quản lý doanh nghiệp bằng con số với ngành công nghiệp bán lẻ có thể là chi phí thuê mặt bằng, chi phí nhân viên bán hàng… Hoặc trong lĩnh vực sản xuất, số liệu cần quan tâm xoay quay vòng hàng tồn kho, tỷ lệ hàng hóa lỗi bị trả lại…

Mỗi doanh nghiệp đều có một loạt chỉ báo tình hình kinh doanh chính (KPIs). Dựa trên những chỉ báo kinh doanh đó, giúp người quản lý có thể đo lường dễ dàng hiệu quả hoạt động theo từng tuần/ tháng/ năm. Đưa ra các quyết định chính xác về dự toán ngân sách và phân bổ nguồn lực. Đồng thời phát hiện sai sót, gian lận gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên. Cụ thể, quản lý doanh nghiệp bằng con số cần nắm được những chỉ báo:

Dự báo dòng tiền

Người quản lý cần tính toán được dòng tiền dự kiến theo tuần/ tháng một cách chi tiết, thường xuyên. Điều này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển đột biến hoặc doanh thu giảm sút. Những số liệu này sẽ tiết lộ bất cứ sự thiếu hụt nào trong thời gian tới, cho biết khả năng chi trả các hóa đơn của doanh nghiệp bạn cuối tháng. Từ đó, người chủ doanh nghiệp cần có những tính toán, cân nhắc phù hợp

Doanh số bán hàng

Đây là chỉ báo đầu tiên, cũng là chỉ số quan trọng, thước đo đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khác hàng. Dựa trên tình hình tăng – giảm của những con số, biết được chiều hướng phát triển của doanh nghiệp. Nếu doanh thu tụt giảm, nguyên nhân do đâu? Giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên?

Kỳ thu- trả- tồn kho bình quân

Kỳ thu/ trả tiền bình quân, số ngày tồn kho bình quân cũng là những yếu tố mà quản lý doanh nghiệp bằng con số cần bận tâm.

Kỳ thu bình quân= (Khoản phái thu: Doanh thu) x365

Kỳ trả tiền bình quân = (Khoản phải trả: Gía vốn hàng bán) x 365

Số ngày tồn kho bình quân = (Bình quân hàng tồn kho: Gía vốn bán hàng) x 365

Kỳ thu bình quân cho biết số ngày trung bình mà khách hàng thanh toán tiền hóa đơn của bạn. Chỉ số này giảm sẽ là một dấu hiệu tích cực, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền, khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Kỳ trả tiền bình quân là số ngày trung bình mà doanh nghiệp của bạn phải trả cho nhà cung cấp của mình.

Số ngày tồn kho là chỉ số cho biết số ngày trung bình mà hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra được giữ lại trong kho trước khi bán ra thị trường. Chỉ số này càng thấp thì càng tốt cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quản lý doanh nghiệp bằng con số cũng cần lưu ý đến lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo phần trăm doanh thu, giá trị suốt đời của mỗi khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ phản hồi…

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn trong việc xử lý và quản trị doanh nghiệp bằng con số, bạn có thể lựa chọn sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Getfly. Phần mềm này sẽ hỗ trợ và giúp bạn giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề.

>> Áp dụng getfly vào xây dựng đội nhóm kinh doanh