Cách xác định mục tiêu chỉ trong 5 phút và ứng dụng với khách hàng spa

Trong thế giới cạnh tranh của các doanh nghiệp spa hiện nay, hiểu rõ khách hàng là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Việc xác định đối tượng mục tiêu giúp bạn điều chỉnh các dịch vụ và chiến lược tiếp thị của mình để đáp ứng nhu cầu và sở thích của họ.

Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu phù hợp cho hoạt động kinh doanh spa của bạn đòi hỏi kỹ năng và có thể ứng dụng được vào hồ sơ khách hàng. Cùng Getfly tìm hiểu tất cả ngay trong bài viết dưới đây!

Tiêu chí xác định mục tiêu theo mô hình SMART

Mô hình SMART là một phương pháp thiết lập mục tiêu thông minh, giúp đảm bảo rằng mục tiêu được thiết lập cụ thể, đo lường được, khả thi, có tính khả thi và thời hạn. 

Xác định mục tiêu dựa theo mô hình SMART

Cụ thể, 5 tiêu chí xác định mục tiêu theo mô hình SMART bao gồm:

 1. Specific (Cụ thể): xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể để người đọc hiểu được mục đích của nó.
 2. Measurable (Đo lường được): Mục tiêu phải có thể đo lường được để đánh giá tiến độ và kết quả.
 3. Achievable (Khả thi): Mục tiêu phải khả thi và có khả năng đạt được với tài nguyên và năng lực hiện có.
 4. Relevant (Có tính liên quan): Mục tiêu phải có tính liên quan đến sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 5. Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu phải có thời hạn cụ thể để đảm bảo tiến độ và kết quả trong khoảng thời gian nhất định.

Xem thêm ngay bài viết: “Hướng dẫn cách khai thác thông tin hồ sơ khách hàng spa”.

5 bước đơn giản để xác định mục tiêu hiệu quả

Xác định mục tiêu của bạn là rất quan trọng vì 80% trở ngại cản đường sự tiến bộ của bạn là từ bên trong và 20% còn lại là các yếu tố bên ngoài. Do đó, điều cần thiết là bắt đầu với mục tiêu của riêng bạn.

Bước 1: Xác định mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

Để thiết lập mục tiêu, cần phải chỉ ra chính xác nhất những gì bạn muốn đạt được. Trong trường hợp có nhiều mục tiêu, hãy ưu tiên những mục tiêu có giá trị nhất và mang tính bao quát.

Xác định mục tiêu dựa theo mô hình SMART
Xác định mục tiêu dựa theo mô hình SMART

Để đánh giá tầm quan trọng của mục tiêu, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: Lý do đằng sau việc cần đạt được mục tiêu này là gì? Những lợi thế sẽ đi kèm với việc đạt được nó? Điều gì xảy ra nếu mục tiêu không được hoàn thành?

Bước 2: Xác lập thời gian hoàn thành mục tiêu

Xác định thời gian cho mục tiêu là điều quan trọng khi đặt mục tiêu cho bản thân. Đặt ra thời hạn và đáp ứng nó là điều bắt buộc, vì thời hạn đóng vai trò là động lực mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu cá nhân. 

Xác lập thời gian hoàn thành mục tiêu
Xác lập thời gian hoàn thành mục tiêu

Khi xác định thời gian hoàn thành mục tiêu, bạn cần xem xét các yếu tố sau đây:

 • Tính khả thi: Xác định thời gian thực tế và khả năng của bạn để đảm bảo rằng thời gian hoàn thành mục tiêu là khả thi.
 • Ưu tiên: Xác định mức độ ưu tiên của mục tiêu và đảm bảo rằng thời gian hoàn thành phù hợp với mức độ ưu tiên đó.
 • Lịch trình: Xác định lịch trình và các bước cần thiết để đạt được mục tiêu, từ đó xác định thời gian hoàn thành mục tiêu.
 • Công nghệ: Xem xét các công nghệ, phần mềm và thiết bị có sẵn để hỗ trợ đạt được mục tiêu và đảm bảo rằng thời gian hoàn thành phù hợp với khả năng của các công nghệ đó.
 • Rủi ro: Xem xét các rủi ro có thể xảy ra và đảm bảo rằng thời gian hoàn thành được tính toán dựa trên khả năng xử lý các rủi ro đó.
 • Độ ưu tiên: Xác định độ ưu tiên của các công việc khác và đảm bảo rằng thời gian hoàn thành mục tiêu không ảnh hưởng đến các công việc khác hoặc đảm bảo rằng các công việc khác sẽ không ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành mục tiêu.

Khi xác định thời gian hoàn thành mục tiêu, bạn cần đảm bảo rằng thời gian đó là khả thi và phù hợp với mức độ ưu tiên của mục tiêu. Bằng cách cung cấp một kế hoạch và thời gian biểu rõ ràng, để đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn.

Bước 3: Xác định rủi ro và trở ngại

Xác định mục tiêu chỉ là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu của bạn. Rất hiếm khi đạt được mục tiêu mà không gặp trở ngại hay khó khăn nào. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị cho những trở ngại này và có kế hoạch dự phòng, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để vượt qua chúng.

Phải xem xét tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện và kết quả mục tiêu của bạn. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Rủi ro tài chính: Một số mục tiêu có thể yêu cầu chi phí lớn, do đó bạn cần xem xét các nguồn tài chính có sẵn và đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng các chi phí đó.
 • Trở ngại về công nghệ: Một số mục tiêu có thể yêu cầu sử dụng công nghệ mới hoặc phức tạp, do đó bạn cần đảm bảo rằng bạn có đủ kiến thức và kỹ năng để xử lý công nghệ đó hoặc tìm kiếm đội ngũ hỗ trợ nếu cần thiết.
 • Rủi ro về thời gian: Một số mục tiêu có thể yêu cầu thời gian và nỗ lực lớn, do đó bạn cần xác định được thời gian và lịch trình phù hợp để đảm bảo mục tiêu được đạt được đúng thời hạn.
 • Trở ngại về nhân lực: Một số mục tiêu có thể yêu cầu các kỹ năng hoặc kiến thức đặc biệt mà nhân viên của bạn không có. Trong trường hợp này, bạn cần xác định các giải pháp để đảm bảo rằng bạn có đủ nhân lực và kỹ năng để đạt được mục tiêu.
 • Rủi ro về thị trường: Một số mục tiêu có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường và các yếu tố bên ngoài khác. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu của bạn phù hợp với thị trường và có khả năng thích nghi với các thay đổi của thị trường.

Bằng cách nhận ra những yếu tố này, bạn có thể giảm thiểu rủi ro tối đa và tận dụng các nguồn lực sẵn có để giúp quá trình đạt được mục tiêu suôn sẻ hơn.

Bước 4: Chỉ ra nguồn lực và nhân tố

Phải có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu. Cách tiếp cận chủ động này cho phép bạn thu thập thông tin và hoàn thành các mục tiêu trước thời hạn. 

Gợi ý bạn nên cân nhắc đến các nguồn lực và nhân tố sau:

 • Tài chính: Xác định ngân sách và tài chính có sẵn để đảm bảo mục tiêu được đạt được hiệu quả.
 • Nhân lực: Xác định số lượng và kỹ năng của nhân viên để đảm bảo mục tiêu được đạt được.
 • Công nghệ: Xác định các công nghệ, thiết bị và phần mềm có sẵn để hỗ trợ đạt được mục tiêu.
 • Thời gian: Xác định thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu và đảm bảo tính khả thi của nó.
 • Thị trường: Xác định thị trường và khách hàng tiềm năng để đảm bảo mục tiêu phù hợp với nhu cầu của thị trường.
 • Môi trường: Xác định những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và đảm bảo tính khả thi của nó.
 • Sức mạnh và điểm yếu: Xác định các sức mạnh và điểm yếu của tổ chức hoặc cá nhân để đảm bảo mục tiêu phù hợp và có hiệu quả.

Bước 5: Đánh giá và hiệu chỉnh

Điều quan trọng là không được lao vào thực hiện kế hoạch một cách mù quáng. Thay vào đó, việc thường xuyên xem xét và đánh giá công việc đã làm là cần thiết. 

Để đánh giá và hiệu chỉnh để xác định mục tiêu phù hợp, bạn có thể áp dụng các bước sau:

 • Đánh giá hiện tại: Đầu tiên, hãy đánh giá tình hình hiện tại để xác định mức độ hoàn thành của mục tiêu hiện tại. Điều này giúp bạn biết được những gì đã hoạt động và những gì không.
 • Đánh giá kế hoạch: Sau khi đánh giá tình hình hiện tại, hãy xem xét lại kế hoạch ban đầu để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với mục tiêu chính của công việc hoặc dự án.
 • Điều chỉnh kế hoạch: Nếu cần thiết, hãy sửa đổi kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu chính của công việc hoặc dự án.
 • Thiết lập tiêu chí đo lường hiệu quả: Thiết lập các tiêu chí đo lường hiệu quả để đảm bảo rằng mục tiêu được đánh giá theo cách hợp lý.
 • Đánh giá tiến độ: Theo dõi tiến độ của mục tiêu cho đến khi nó được hoàn thành để đảm bảo rằng nó đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí đo lường hiệu quả.
 • Điều chỉnh khi cần thiết: Nếu tiến độ không đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí đo lường hiệu quả, hãy điều chỉnh lại kế hoạch và tiếp tục theo dõi tiến độ để đảm bảo rằng mục tiêu được hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng được các yêu cầu của công việc hoặc dự án. 

Sự không hoàn hảo hoặc phương pháp thực hiện tốt hơn có thể luôn xuất hiện. Thông qua đánh giá, bạn có thể điều chỉnh hướng đi của mình và đạt được mục tiêu hiệu quả hơn.

Xác định khách hàng mục tiêu của spa

Đối tượng khách hàng của spa thường là những người có nhu cầu chăm sóc và làm đẹp cho cơ thể. Đây có thể là phụ nữ và đàn ông ở mọi độ tuổi, từ các bạn trẻ đến người lớn tuổi. Ngoài ra, các khách hàng của spa còn có thể là những người có nhu cầu giảm căng thẳng, loại bỏ stress, và tìm kiếm sự thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Tùy thuộc vào dịch vụ cụ thể mà spa cung cấp, đối tượng khách hàng có thể có sự khác biệt. Ví dụ: nếu spa chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc da, khách hàng của họ sẽ tập trung vào những người có vấn đề về da như mụn, lão hóa, tàn nhang,…

Tuy nhiên có thể kể đến 3 đối tượng mục tiêu chính sau đây:

Phụ nữ có sở thích làm đẹp

Các chủ spa thường tập trung ưu tiên phụ nữ làm khách hàng mục tiêu chính do họ yêu thích các dịch vụ làm đẹp. Tuy nhiên, các phân khúc khách hàng cụ thể mà spa nhắm đến có thể khác nhau dựa trên các yếu tố như dịch vụ cung cấp và nhân khẩu học của khách hàng. 

Đối tượng khách hàng của spa
Đối tượng khách hàng của spa

Những phân khúc này có thể bao gồm các cá nhân có thu nhập cao, khách hàng có thu nhập trung bình, thanh thiếu niên và các bà nội trợ trong số những người khác.

Khách hàng spa thu nhập cao có khả năng lựa chọn spa cung cấp cơ sở vật chất hàng đầu, đội ngũ chuyên gia và một môi trường sang trọng và thẩm mỹ. Để thu hút những khách hàng này, điều quan trọng là phải đáp ứng mọi mong muốn và yêu cầu của họ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc làm hài lòng phân khúc khách hàng này có thể khó khăn vì họ có những kỳ vọng cao và không dễ dàng thuyết phục. Điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với các spa nhỏ hơn hoặc mới thành lập đang tìm cách thu hút khách hàng trong phân khúc này.

Đừng bỏ qua bài viết này nếu bạn chưa biết tìm kiếm đối tượng mục tiêu của spa ở đâu.

Sinh viên

Một phân khúc khách hàng khác mà spa nên nhắm đến đó là đối tượng tuổi teen đang gặp phải các vấn đề về mụn trứng cá. Để phục vụ cho nhóm đối tượng này, các dịch vụ như hút mụn, điều trị, massage mặt, chăm sóc móng nên được ưu tiên. 

Không cần thiết phải phô trương những thiết bị đắt tiền hoặc trang trí xa hoa. Một không gian khiêm tốn với trang thiết bị cơ bản vừa túi tiền sẽ đáp ứng được cho phân khúc khách hàng này.

Nam giới

Ngành công nghiệp spa đã nhận ra rằng nam giới cũng ngày càng quan tâm đến các dịch vụ spa và massage. Đây là phân khúc khách hàng tiềm năng của ngành, với khách hàng nam chủ yếu tìm kiếm dịch vụ mát-xa thư giãn hoặc trị liệu để giảm bớt căng thẳng và áp lực. Để đáp ứng nhu cầu của họ, chất lượng dịch vụ và không gian là những yếu tố cần được đầu tư kỹ lưỡng.

Kết luận

Bài viết trên đây đã giúp bạn nắm được kỹ năng xác định mục tiêu từ đó áp dụng vào việc xác định khách hàng mục tiêu của spa. Tuy nhiên, sau khi xác định rõ chân dung khách hàng, tìm cách thu hút thì bạn cần một công cụ để quản lí và chăm sóc data hiệu quả.

Hãy tham khảo ngay về phần mềm Getfly CRM, với các tính năng cơ bản và 11 module mở rộng. Giúp bạn vừa quản lý khách hàng, vừa khai thác sâu hơn về nhu cầu của họ để theo đuổi với các chương trình khuyến mãi phù hợp nhất nhằm đạt hiệu quả. Ngoài ra, khi sử dụng CRM bạn có thể biết được insight của tệp khách hàng của mình ra sao. Điều này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc của phòng marketing trong việc xác định đối tượng mục tiêu.

Với các tính năng được thiết kế thêm dựa vào yêu cầu hiệu chỉnh của từng khách hàng. Getfly tự tin là phần mềm có thể giúp bạn chăm sóc tốt 100% khách hàng, tránh tuyệt đói tình trạng lãng phí và bỏ quên data.

Phần mềm Getfly CRM giúp quản lý và chăm sóc khách hàng spa toàn diện
Phần mềm Getfly CRM giúp quản lý và chăm sóc khách hàng spa toàn diện

Tạm biệt việc quản lý khách hàng Spa bằng số liệu theo dõi truyền thống, nhiều doanh nghiệp Spa đang chuyển hướng sang dùng phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Getfly.

Đây là một công cụ gia tăng tính chuyên nghiệp và giúp hoạt động kinh doanh Spa hiệu quả hơn. Giúp cho spa của bạn cá nhân hóa và tối ưu trải nghiệm của khách hàng, tăng khả năng quay trở lại mua hàng và giới thiệu khách mới. 

Các giải pháp mà Getfly đem đến cho spa của bạn:

 • Quản lý TOÀN BỘ thông tin khách hàng, gói dịch vụ, đặt lịch…trên một nền tảng trực tuyến. Dễ dàng truy xuất dữ liệu nhanh chóng, tránh bỏ sót. Giúp bạn dễ dàng nắm được chân dung khách hàng, nhu cầu và mong muốn rõ ràng. Từ đó có thể áp dụng chương trình khuyến mãi, combo sao cho phù hợp và đạt hiệu quả nhất.
 • THEO DÕI toàn bộ lịch sử tương tác, giao dịch giữa nhân viên với khách hàng, từ đó có những kế hoạch đào tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ cho Spa;
 • Giao diện DỄ DÙNG, thao tác linh hoạt trên PC và Mobile App giúp nhà quản lý và nhân viên có thể dễ dàng truy cập, xử lý công việc mọi lúc mọi nơi;
 • Đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn (Fanpage. Zalo OA…) về CRM;
 • Phân loại theo mối quan hệ khách hàng giúp quản lí và chăm sóc dễ dàng;
 • Ghi âm lại cuộc gọi với VOiP;
 • Quản lí chính xác từng lịch hẹn tránh việc quên lịch, chăm sóc chồng chéo;
 • Quản lí dịch vụ & điểm thưởng khách hàng đơn giản, tối ưu các chương trình tri ân khách;
 • Chăm sóc và nhắc lịch khách hàng tự động nhờ SMS & Email Marketing theo các kịch bản đã được thiết lập sẵn, gia tăng tỷ lệ hài lòng và quay trở lại sử dụng dịch vụ.

Đừng để khách hàng của bạn lãng quên thương hiệu. Tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng chính là gia tăng doanh thu của bạn.

Nếu có bất kì thắc mắc về tính năng của chúng tôi, đừng ngần ngại. Hãy gọi ngay đến hotline: 0965 593 953 để được hỗ trợ chi tiết nhất!

Getfly cam kết mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, tự tin là bạn đồng hành tuyệt vời trên hành trình phát triển của mỗi khách hàng – giúp doanh nghiệp tiết kiệm 2h/ ngày trong vận hành và quản lý nhân sự, gia tăng đều đặn về doanh số từ 200-300%/ năm.

 Đăng ký ngay để được hỗ trợ và trải nghiệm MIỄN PHÍ 30 NGÀY phần mềm Getfly CRM

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM 30 NGÀY

Getfly – để khách hàng mua hàng trọn đời

Tags: , ,