Tại sao bạn cần phải nhập đơn hàng lên hệ thống Getfly CRM?

TẠI SAO CẦN PHẢI NHẬP ĐƠN HÀNG LÊN HỆ THỐNG Getfly CRM?

Thời gian vừa qua khi tiếp cận với các khách hàng đang sử dụng Getfly CRM thì tôi nhận ra một điều, các chủ doanh nghiệp hoàn toàn không hiểu tại sao HỌ hoặc KẾ TOÁN của họ cần phải nhập đơn hàng / duyệt đơn hàng trên hệ thống Getfly CRM.

Chính vì thế phần TẠO ĐƠN HÀNGDUYỆT ĐƠN HÀNG thường để trống và như vậy phần thống kê Khách hàng (F7) sẽ trống cột số 4 và cột số 5. Điều này sẽ dẫn đến việc bạn không đủ DỮ LIỆU để phân tích việc bán hàng của bạn trong hiện tại và trong tương lai.

Trong phần dưới đây tôi sẽ giải thích cho bạn / chủ doanh nghiệp lý do tại sao bạn cần phải nhập / duyệt đơn hàng lên hệ thống

1.Nếu không có ĐƠN HÀNG gắn với KHÁCH HÀNG liệu bạn có thể biết được KHÁCH HÀNG đó đã mua hàng, đóng góp cho doanh nghiệp của bạn bao nhiêu tiền không?

2.Nếu không có ĐƠN HÀNG gắn với KHÁCH HÀNG liệu nhân viên của bạn có biết là KHÁCH HÀNG này có thực sự là KHÁCH HÀNG (ACCOUNT) không hay chỉ là KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG (LEAD) thôi.

3.Nếu không có ĐƠN HÀNG gắn với KHÁCH HÀNG liệu nhân viên của bạn có biết tháng này họ đang có DOANH SỐ là bao nhiêu, có bao nhiêu ĐƠN HÀNG, và HỌ cần phải làm gì để có DOANH SỐ tốt hơn không hay tham gia CUỘC ĐUA DOANH SỐ với các nhân viên khác?

4.Nếu không có ĐƠN HÀNG gắn với KHÁCH HÀNG liệu bạn có thể biết được TẦN SUẤT MUA HÀNG của KHÁCH HÀNG đó không, họ đã quay trở lại mua hàng của bạn bao nhiêu lần trong 1 tháng / 3 tháng / 6 tháng / 12 tháng?

5.Nếu không có ĐƠN HÀNG gắn với KHÁCH HÀNG liệu bạn có thể biết được DOANH SỐ tháng này của công ty bạn là bao nhiêu không? Doanh số của PHÒNG BAN, CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN không?

Chính vì vậy, việc cần thiết nhất lúc này là bạn hãy nói chuyện với phòng kế toán hoặc đội kinh doanh của bạn để yêu cầu họ phải nhập thông tin đơn hàng lên hệ thống và duyệt đơn hàng ngay khi có tiền nổi trong tài khoản.

Nếu bạn còn chưa biết cách làm thế nào, đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi theo số (04) 62627662, Getfly Team sẵn sàng giúp bạn.

Tags: , , , , ,