KPI – Quản trị nhân viên kinh doanh bằng số liệu

Tôi phụ trách xây dựng hệ thống kinh doanh cho Getfly CRM dựa trên nguyên tắc này. Không quản lý thời gian nếu Nhân viên kinh doanh cam kết hoàn thành KPI- trước kia chưa có #GetflyCRM tôi hoàn toàn mù tịt không biết nhân viên kinh doanh của tôi làm gì? Còn bây giờ tôi có thể xem số liệu bất kỳ lúc nào về KPI của Salesman chỉ đơn giản gồm mấy số liệu sau:

KPI đánh giá công việc hiệu quả
KPI đánh giá công việc hiệu quả

(1) Số lượng Khách hàng mới phát triển, trong đó bao nhiêu % là do Marketing mang về, bao nhiêu là salesman tự mang về?
(2) Số lượng Khách hàng tương tác trong khoảng thời gian nào đó
(3) Số lượng hoạt động bán hàng trong kỳ như cuộc gọi, lịch hẹn, email…
(4) Số đơn hàng – mua lại lần 2,3 hay lần đầu
(5) Doanh số

KPI không phải là ngáo ộp, tôi chỉ quản lý đúng 5 chỉ số này nếu salesman làm Đúng – Đủ -Đều thì ngồi đâu làm việc cũng được không quản lý thời gian. 5 chỉ số này hoàn toàn tổng hợp tự động bằng chỉ 1 cú click chuột.

SIMPLE IS THE BEST ! đơn giản là tuyệt !

Nguyen Manh Tuong – CSO Getfly CRM

Tags: , , , ,