Chuỗi cung ứng thời bán hàng đa kênh trong ngành thương mại điện tử

Phần mềm GetFly CRM Các công ty thương mại điện tử đang lần lượt chuyển sang hoạt động đa kênh (omnichannel) để có thể hiện diện mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị đối với người tiêu dùng. Khi đó, chuỗi cung ứng (supply chain) trở thành nhân tố sống còn trong cuộc cạnh tranh.

Tags: , ,