TỌA ĐÀM: VAI TRÒ MENTORING ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG MENTORING 2017.

Thời gian: 13h30-17h00, ngày 23 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: Saigon Innovation Hub, số 273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM
Đơn vị tổ chức: SIHUB, SECO-EP, TBI, SVF, SHTP, VIISA, TOPICA, VMI, SME Mentoring Networking, VBM
Link đăng ký tham dự buổi Tọa đàm và mentor: goo.gl/0sDvRD
Bạn đang khởi nghiệp, bạn gặp khó khăn trong việc thẩm định ý tưởng, biến ý tưởng thành sản phẩm mẫu, phát triển sản phẩm ra thị trường và muốn gọi đầu tư…bạn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, hàng trăm câu hỏi và hàng ngàn chướng ngại vật trên đường bạn đi….Hơn lúc nào hết, lúc này bạn cần một bạn, người thầy, người có thể giúp bạn dần dần vẽ ra một con đường đi ít trở ngại, khó khăn nhất…người đó là Mentor.
Tìm Mentor ở đâu, bạn có network chưa, SIHUB sẽ giúp bạn kết nối với những người bạn, người thầy đó với “Chương trình hành động Mentor 2017” do SIHUB và các đối tác thực hiện.
Hiện nay, SIHUB đang phối hợp với các nhóm Mentor để xây dựng chương trình Mentoring cho các Startup năm 2017, Chương trình có sự kết nối của hầu hết các nhóm Mentor tại Tp.HCM như:
– SECO EP
– SME Mentoring Networking
– Startup Vietnam Foundation
– SHTP
– TBI
– Topica
– VIISA
– VMI
– Shinhan Future’s Lab
– Youth Study Support (YSS)
– Vietnam Business Matching (VBM)
Chương trình:
13h30 – 14h00: Đón khách
14h00 – 14h15: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14h15 – 14h45: Hiện trạng các chương trình Mentoring tại Việt Nam (SECO-EP)
14h45 – 15h45: Giới thiệu hoạt động các nhóm Mentor tại Tp.HCM (SME mentoring, SVF, SHTP, VIISA, SHINHAN FUTURE’s LAB, VBM, YSS)
15h45-16h10: HCMC Mentoring Network: Kế hoạch hành động
16h10-17h00: Thảo luận
17h00: Kết thúc

Tags: , ,