Những điều cần lưu ý trước khi quyết định đầu tư phần mềm CRM (phần 1)

Trong bài này, chúng ta sẽ đề cập đến những điều kiện tiên quyết trong việc sử dụng phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng hay CRM.

Nếu bạn chuẩn bị ra quyết định sử dụng phần mềm CRMTiếp thị Tự động thì xin chúc mừng bạn, đây là một sự đầu tư thông minh. Với 2 hệ thống này, bạn có thể dễ dàng xác định lại quy trình và các hoạt động kinh doanh của mình để phát triển hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, CRM và Tiếp thị Tự Động không phải là những phần mềm đa năng có thể giúp bạn làm tất cả mọi việc. Bạn cần phải tìm hiểu và lập kế hoạch phù hợp mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Sau đây là một số điều cần lưu ý khi bạn bắt đầu áp dụng CRM trong việc tổ chức và thực hiện quản lí doanh nghiệp của mình.

Phần I: Xem xét lại cơ sở dữ liệu và quy trình  

  1. Tổ chức danh sách liên lạc

Hiện tại, các thông tin khách hàng của bạn được trình bày như thế nào? Nếu nó ở dạng bảng tính thì bạn đã có tiêu đề cho mỗi cột hay chưa? Bạn có thiếu thông tin gì không? Hay dữ liệu của bạn đã chính xác hay chưa?

Trước tiên, bạn cần phải tổ chức, sắp xếp lại dữ liệu hiện có để nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng sẽ không có thông tin quan trọng nào bị thiếu sót, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo, các phân đoạn và hoạt động bán hàng hay kinh doanh nói chung.

Trước khi nhập các liên lạc hay bắt đầu quá trình đào tạo, bạn nên xem xét những yếu sau:

– Bạn sẽ tổ chức các thông tin khách hàng như thế nào? Liệu mỗi nhân viên bán hàng nên có một danh sách riêng hay không? Các khách hàng này có thể được nhóm lại theo khu vực hay không? Bạn có muốn sắp xếp chúng theo từng giai đoạn trong kênh bán hàng hay không?

– Bạn có những nhóm khách hàng nào? Danh sách theo các đầu mối? Theo khách hàng? Theo nhà cung cấp? Hay theo danh sách các đối tác?

  1. Tổ chức danh sách liên lạc theo công thức 4-1-1

Thông tin về khách hàng của bạn bao gồm những ai? Bạn cần phải thu thập những thông tin gì để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với họ?

Việc thu thập số liệu cụ thể về các đầu mối và khách hàng của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ các liên hệ của bạn là ai và giúp bạn lựa chọn được phương thức giao tiếp phù hợp và hiệu quả cho từng cá nhân. Trước khi nhập địa chỉ liên lạc vào CRM, bạn nên xác định và thiết lập tất cả các tiêu chí cần thiết. Bạn có thể sử dụng một số tiêu chí riêng như số lượng nhân viên, doanh thu của công ty hay sở thích …

Để có thể phân khúc và định hướng các thông tin một cách dễ dàng hơn, bạn nên sử dụng các thiết lập tùy chỉnh với một số tiêu chí như trên.

>>Những điều cần lưu ý trước khi quyết định đầu tư phần mềm CRM (phần 2)

Tags: , , ,