Giai đoạn của doanh nghiệp

Coach: Mục tiêu anh xây dựng doanh nghiệp của anh là gì?

Client: Anh muốn sau một thời gian anh không phải điều hành doanh nghiệp mà doanh nghiệp của anh vẫn có thể chạy được.

Coach: Ý của anh là anh có thể thuê giám đốc điều hành doanh nghiệp để anh có thể làm việc khác hoặc về hưu?

Client: Đúng rồi.

Coach: Vậy anh đã từng thử thuê giám đốc điều hành chưa?

Client: Có rồi, những kg thành công, sau 06 tháng là anh phải điều hành lại doanh nghiệp.

Coach: Anh có biết lý do tại sao không?

Client: Không biết chính xác, nhưng thấy không hiệu quả, có nguy cơ cho danh nghiệp, và anh không yên tâm nên anh phải can thiệp vào công việc. Và sau đó họ nghỉ, mặc dù người anh tuyển là người giỏi ở công ty khác.

Coach: Anh có giao mục tiêu không?

Client: Có, anh nói doanh thu, lợi nhuận càng cao càng tốt, muốn lương bao nhiêu cũng được, tuỳ theo doanh thu đạt được.

Coach: Anh có quy định cho từng hạng mục công việc mà CEO phải làm không?

Client: Có chứ.

Coach: Quy định đó bằng văn bản, hay là 2 người trao đổi với nhau.

Client: Trao đổi với nhau.

Coach: Các quy định, quy trình công ty của anh có không?

Client: Có chứ.

Coach: Anh có theo dõi bao nhiêu quy định, quy trình được áp dụng trong công ty không?

Client: Có, 1 năm 1 lần, nhưng thực tế thì vẫn kg làm đúng 100%.

Coach: Anh có biết để công ty có thể thuê CEO thì cần thoả mãn những điều kiện gì không?

Client: Anh không biết, Coach có thể cho anh biết không?

Coach: Đương nhiên rồi, tuy nhiên em cần khảo sát doanh nghiệp của anh thì mới biết là anh cần phải làm thêm những gì? hiện nay anh đang làm bao nhiêu tiếng một ngày?

Client : 16 tiếng, nghỉ ngày Chủ nhật. Nhưng cũng ít được nghỉ vì việc tồn động lại nhiều nên vẫn phải làm.

Coach: Woo, có khi nào anh làm nhiều hơn nhân viên của anh không?

Client: Có chứ, vì nhân viên làm 8h một ngày mà. Vậy mới tìm em đó.

Coach: Anh mong đợi gì từ em?

Client: Cho anh biết công ty cần đạt được điều kiện gì thì anh có thể thuê CEO hoặc là chuyển giao cho người khác? Và với tình trạng doanh nghiệp của anh hiện nay thì thời gian bao lâu thì anh có thể thoát ra khỏi công ty.

Coach: Anh Làm cho em bảng khảo sát này. Trong vòng 24h em sẽ cho anh biết tình trạng doanh nghiệp của công ty anh so với thời điểm anh có thể chuyển giao còn thiếu những gì? và những việc cần phải làm là việc gì? Còn thời gian bao lâu thì lúc đó 2 anh, em mình sẽ đưa ra mục tiêu nha.

Client: Chắc chắn làm được phải kg em?

Coach: Không đạt được kết quả thì em kg tính phí Coaching cho anh.

Client: Tuyệt vời, cảm ơn em.

Coach: Hẹn gặp lại anh trong tuần sau.

Nguồn: Anna Hằng (Action Coach)

Tags: