Cập nhật tính năng mới Getfly CRM ngày 26/04/2022

Bản tin #CẬP_NHẬT_TÍNH_NĂNG_MỚI lần 1 tháng 4 đã quay trở lại. Với mong muốn cải thiện giao diện thân thiện cho người dùng, hãy cùng chờ xem đội ngũ kỹ thuật Getfly đem đến những tính năng gì tại bản cập nhật này nhé!
🔥 Xem chi tiết hình ảnh hướng dẫn tại link: https://bit.ly/3LfWHAk
🔶 1. Tích hợp Zoom vào Getfly CRM
🔸 1.1 Tự động tạo phòng Zoom meeting khi tạo công việc trên hệ thống Getfly CRM
▪️ Tạo công việc trên hệ thống CRM với loại công việc “Meeting Online Zoom” thì bạn sẽ được tự động tạo phòng Zoom Meeting
▪️ Các thông tin về tên, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của phòng Zoom được tự động nhập dựa trên thông tin tạo công việc trên hệ thống CRM
▪️ Thông tin về phòng họp sẽ được hiển thị tự động trên mô tả công việc bao gồm: Tiêu đề, thời gian bắt đầu, thời lượng buổi họp, ID Zoom, Mật khẩu và link đường dẫn vào phòng
🔸 1.2 Tự động tạo mới khách hàng trên CRM theo email khách tham dự cuộc họp Zoom
▪️ Bằng việc tích chọn “nhận lead”, khách hàng sẽ được tạo mới từ webhook đổ về dựa trên email mà khách đã đăng nhập. Trường hợp thông tin từ webhook đổ về không có email thì sẽ không tạo khách hàng.
▪️ Khách tạo mới sẽ được tự động lưu nguồn “meeting_zoom + id phòng zoom + tên phòng zoom”
Ví dụ: MEETING_ZOOM_81848346564_Test webhook
Lưu ý: Để có thể nhận được email của khách khi khách tham gia phòng họp thì tài khoản Zoom bắt buộc phải là Business, Education hoặc Enterprise.
🔸 1.3 Automation thiết lập gửi nhanh thông tin về phòng zoom
Bằng việc bổ sung các biến về cuộc họp zoom trong automation bao gồm: Đường dẫn cuộc họp Zoom, ID cuộc họp Zoom và Mật khẩu cuộc họp zoom, doanh nghiệp có thể thiết lập gửi nhanh các thông tin về cuộc họp theo điều kiện công việc được tạo mới.
Ứng dụng:
▪️ Gửi nhanh cho khách hàng liên quan trong công việc các thông tin về phòng zoom
▪️ Gửi thông báo cho người giao việc/ người nhận việc/ nhân viên cụ thể về thông tin của phòng zoom
Cách thiết lập:
Automation Marketing => Tạo mới công việc (loại công việc Meeting Online Zoom) => Thiết lập Email/ SMS hoặc Notification chứa các biến Zoom
🔶 2. Bổ sung tính năng mã vùng điện thoại theo quốc gia
Doanh nghiệp có thể thiết lập mã định danh quốc gia trên CRM để ghi nhận số điện thoại theo quốc gia của khách hàng trên hệ thống. Sẽ cần cài đặt 1 mã quốc gia mặc định, với số điện thoại không lựa chọn quốc gia khi đưa vào hệ thống sẽ được gắn mã quốc gia mặc định của hệ thống.
🔸 2.1 Bổ sung trường quốc gia trong optin form
Bổ sung thêm trường “Mã quốc gia” ở optin form để phân loại khách hàng theo quốc gia và gắn mã vùng quốc gia phù hợp. Gợi ý phần này nên để bắt buộc khi tạo optin form để đảm bảo dữ liệu vào hệ thống được chính xác.
🔸 2.2 Khi thêm mới khách hàng cần lựa chọn Quốc gia để được gắn mã quốc gia theo thiết lập của hệ thống
Khi Upload Khách hàng mới, nếu có trường “Mã quốc gia” hệ thống sẽ ghi nhận theo mã vùng quốc gia đó. Nếu không điền thì hệ thống sẽ ghi nhận theo mã Quốc gia mặc định.
🔸 2.3 [Module tích hợp Social] Bổ sung các lựa chọn quốc gia trong thêm mới khách hàng social (fanpage & ZaloOA)
🔸 2.4 Hiển thị mã vùng điện thoại của khách hàng theo quốc gia ở quickview hoặc chi tiết khách hàng
🔸 2.5 Số điện thoại của những khách hàng không điền trường quốc gia sẽ được cập nhật theo “mã vùng điện thoại cố định” tại phần thiết lập
🔸 2.6 Bổ sung trường chọn mã vùng điện thoại của nhân viên
Thiết lập và chỉnh sửa tại quản lý người dùng, thông tin cá nhân hay HRM nhân sự
🔸 2.7 [SMS Marketing] Tin nhắn SMS gửi đi sẽ thay số 0 ở đầu bằng mã vùng đã chọn, nếu chưa chọn mã vùng sẽ lấy mã vùng mặc định theo quốc gia