Infographic về Big Data

Infographic về Big Data sau đây sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn về sức mạnh của xu hướng này.

 Getfly CRM từ lâu đã nhìn ra sức mạnh của Big Data và ấp ủ muốn áp dụng tính năng này vào chính phần mềm của mình. Chúng tôi đã có thời gian ở bên nước ngoài và cảm thấy rất buồn vì so với doanh nghiệp nước ngoài, người Việt mình vẫn còn chưa nắm bắt được xu hướng này vào việc phân tích một dữ liệu lớn.

Và sau những ngày làm việc không biết mệt mỏi chúng tôi đã tích hợp tính năng Imonitor vào Getfly và có thể chúng tôi rất tự hào là phần mềm đầu tiên ở Việt Nam có tích hợp Big Data.

 

 

Infographic về Big Data
Infographic về Big Data

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , ,