SHARE

Trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, bảo mật thông tin đóng vai trò “sống còn” đối với mỗi doanh nghiệp. Sẽ thiệt hại rất lớn nếu những thông tin này không may bị rò rỉ ra ngoài hoặc vô tình rơi vào tay đối thủ! Tổn thất nghiêm trọng về niềm tin và sức cạnh tranh giữa các tổ chức, công ty.

Keyboard with security button – computer security concept

Rủi ro về mặt bảo mật thông tin, không chỉ gây tổn thất cho khách hàng, những người liên quan mà còn cho chính tổ chức doanh nghiệp. Trong hệ cơ sở dữ liệu có chứa rất nhiều thông tin quan trọng bao gồm: thông tin khách hàng, trao đổi công việc, doanh thu, báo cáo tài chính… thì cần phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các thông tin đó.

Bảo mật thông tin không còn là “chuyện nhỏ” với các doanh nghiệp khi mà những mối đe dọa việc bảo mật ngày càng nhiều và phức tạp. Theo tiêu chuẩn ISO/IEC CD 27005 thì có 4 nhóm gây hại đến việc bảo mật thông tin như các dạng tổn hại vật lý, các sự cố tự nhiên, thất thoát những dịch vụ thiết yếu, ảnh hưởng do bức xạ. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy hàng ngày những nhân tố có thể đe dọa đến các đơn vị làm kinh doanh rất lớn như những nhân viên bất mãn, đối thủ cạnh tranh, nhà đầu tư hay tin tặc.

Bảo mật dữ liệu là trách nhiệm của mỗi người

Hiện nay vẫn còn rất nhiều người ngộ nhận rằng “bảo mật thông in là vấn đề cần quan tâm của phòng IT, của những người làm kỹ thuật, đó không phải là trách nhiệm của tôi”. Ngộ nhận trầm trọng rằng những đe dọa về bảo mật đến từ bên ngoài mới là những rủi ro lớn nhất, bảo mật thông tin chỉ nhằm đảm bảo hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Trong khi đó, những vấn đề về quản lý bảo mật thông tin nhân sự, chính sách và hệ thống quản lý lại không được áp dụng.

Bảo mật dữ liệu đồng bộ từ hai hướng

Bảo mật dữ liệu tránh khỏi những tác nhân và tấn công từ bên ngoài vẫn chưa đủ, mỗi doanh nghiệp cần chú ý đến bảo mật dữ liệu từ bên trong. Nghĩa là các doanh nghiệp cần kiểm soát được hoạt động của các nhân viên trong vấn đề tác động lên cơ sở dữ liệu và xây dựng được hệ thống bảo mật phù hợp dựa trên tình hình thực tại của doanh nghiệp.

Sử dụng phần mềm quản trị mang tính bảo mật

Việc quản lý, chỉnh sửa, truy xuất dữ liệu là vấn đề khó khăn và thách thức trong bảo mật. Tuy vậy, hiện nay đã có một số phần mềm làm được điều này, nhờ những năng thông minh việc quản trị, chăm sóc và bảo mật thông tin trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Phần mềm cho phép ai được quyền xem thông tin khách hàng, được quyền xem doanh số, log trao đổi khách hàng…

Tuy vậy, khi lựa chọn phần mềm các doanh nghiệp cần tính đến mức độ phù hợp với thực tại của doanh nghiệp.

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm cho doanh nghiệp mình một phần giúp quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện, bảo mật thông tin? Hãy liên hệ với chúng tôi – Getfly CRM để được tư vấn và trải nghiệm phần mềm  MIỄN PHÍ tới 30 ngày

>> “Bản đồ” MAP: Ứng dụng tạo cảm ứng làm việc cho nhân viên

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY