SHARE

Hãy hỏi một nhà lãnh đạo bán hàng là một lý do quan trọng cho sự thành công của họ là gì, và họ nói rằng một trong những điều đó là có một quy trình bán hàng mỗi thành viên của nhóm nghiên cứu đang tập trung vào thực hiện.

Và một điều quan trọng hơn là một quá trình bán hàng có thể được xây dựng việc bán hàng cho nhóm của bạn, nhưng nó có thể chống lại bạn một cách lặng lẽ.

Dưới đây là 5 câu hỏi mỗi người quản lí bán hàng phải tự hỏi về quá trình bán hàng của họ:

  1. Có phải bạn đang bị đánh lừa bởi tiêu chuẩn doanh số?

Những con số tiêu chuẩn là một điều quan trọng mỗi quản lí bán hàng phải làm, và một kết quả tự nhiên của tiêu chuẩn những con số đó là được xác định những gì các tiêu chuẩn đó. Vấn đề là tiêu chuẩn không nó lên được câu chuyện chính xác nhất.

Là một nhà lãnh đạo bán hàng, vai trò của bạn nên tập trung vào các giá trị ngoại lai – những con số ở cả hai đầu của quang phổ. Đó là những con số và những điều đằng sau chúng mà sẽ dẫn bạn đến những hiểu biết thực tế về đội ngũ bán hàng của bạn và quá trình bán hàng.

  1. Thời gian tổng thể có tiếp cận được khách hàng trong việc bán hàng không?

Điều này là đơn giản. Nếu thời gian tổng thể nó tiếp cận mà bán được, sau đó có thể sai.

Cân nhắc việc xem xét như thế nào những khách hàng được lựa chọn để tham gia vào chu trình mua hàng gần với thời điểm khi họ muốn mua có nghĩa là: Thời gian ta tiếp cận gần cần được ngắn hơn. Nếu không, có gì đó không ổn. .

  1. Sự khác nhau giữa những gì nhân viên bán hàng của bạn đang chia sẻ với khách hàng của họ và những gì mà khách hàng có thể tìm hiểu trên Internet?

Trả lời câu hỏi này sẽ có một số đào xới, cũng như yêu cầu nhân viên bán hàng của bạn tạo cuộc gọi bán hàng với họ. Họ đang nói gì? Họ đang nói về vấn đề gì? Nếu họ chỉ đơn thuần là chia sẻ những gì ai đó có thể tìm thấy trên internet, sau đó bạn phải tự hỏi mình “ Vậy rốt cuộc nhân viên bán hàng thuê về để làm gì?”

Giá trị của một nhân viên bán hàng là những gì họ mang lại cho khách hàng, và điều này có nghĩa là mang đến cho họ những hiểu biết và các câu hỏi một khách hàng sẽ không tìm thấy thông qua một nguồn khác.

  1. Phần nào của quá trình bán hàng có thể được xử lý tốt hơn bởi một người nào đó ở bên ngoài bán hàng?

Quá trình bán hàng của bạn có phải nạn nhân của truyền thống? Thật không may, quá nhiều người trong số họ là, và kết quả là, quá nhiều kết quả không đếm hết.

Một phần việc thách thức một cách liên tục quá trình bán hàng được sử dụng bởi nhóm của bạn là tìm ra những điều hay các hoạt động mà ai đó có thể được xử lí. Thật ngạc nhiên là những gì sẽ xảy ra khi một quá trình hoặc hoạt động trong lịch sử được thực hiện bởi một nhóm được chuyển đến một nhóm khác hoặc cá nhân.

Vâng, một số bất hòa có thể xảy ra, nhưng các nhà lãnh đạo mạnh mẽ sẽ giảm thiểu nó, và từ đó sẽ cải tiến tuyệt vời để cải thiện quá trình bán hàng.

  1. Bạn có phải là người quản lí bán hàng dành thời gian của bạn theo dõikết quả hoặc ảnh hưởng đếnkết quả?

Nhiều nhà quản lí bán hàng dành quá nhiều thời gian không làm gì khác hơn là hoàn thành những báo cáo.Điều này có nghĩa là quan điểm của họ có gì khác hơn là kết luận rút ra từ báo cáo.

Giá trị thực sự của những hiểu biết là khi người quản lý bán hàng là hành động như một người lãnh đạo bán hàng trong lĩnh vực này, giúp phát triển nhân viên bán hàng và khách hàng của họ. Đây là tác động lãnh đạo bán hàng trải qua mới có được.

Có, bạn có thể có nó – Năm câu hỏi mỗi nhà lãnh đạo kinh doanh phải tự hỏi mình một cách thường xuyên.

Tại sao? Đơn giản thôi! Bạn có thể liên tục nâng cấp quy trình bán hàng của bạn để tận dụng lợi thế của những thay đổi trong thị trường hoặc có thể đợi cho đến khi kết quả là không có để nhận ra nó là thời gian để thay đổi.

Đó là lựa chọn của bạn.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY