VÌ SAO LẠI CẦN PHẢI LÀM PR NỘI BỘ?

PR nội bộ là hoạt động xây dựng, duy trì và củng cố mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong một công ty, như giữa người chủ và người lao động, giữa người quản lý và nhân viên, để có thể hiệu triệu mọi nguồn lực, mọi nỗ lực trong nội bộ giúp tổ chức đạt được mục tiêu đề ra.

 

PR nội bộ
PR nội bộ
Mỗi Doanh nghiệp có mục đích riêng của mình, nhưng tựu chung lại, Doanh  nghiệp cần phải làm PR nội bộ để giúp:
1. Giúp BGĐ đạt được niềm tin, sự ủng hộ từ Cổ đông/Nhà đầu tư
2. Giúp BGĐ phổ biến cam kết, sứ mệnh, tầm nhìn và quy định của tổ chức để CBNV hiểu và tuân thủ.
3. Gia tăng niềm tự hào nội tâm bên trong CBNV, giúp họ làm việc năng suất hơn, ân cần hơn với khách hàng.
4. Giúp doanh nghiệp đạt được sự ủng hộ từ CBNV về những quyết định có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.
5. Giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình ảnh và lòng trung thành của người lao động.
6. Hạn chế những cách hiểu sai lệch phát sinh bên ngoài gây bất lợi cho hình ảnh tổ chức.

Đối với CBNV, Ban Giám Đốc (BGĐ) cần:
1. CBNV làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, hiệu quả cao.
2. CBNV hài lòng với mức lương vừa phải/thỏa đáng để đảm bảo nguồn vốn được chi hiệu quả, giữ được người giỏi.
3. Hạn chế tối đa việc nhân sự nghỉ lung tung, ốm đau, nhân sự giỏi bị dụ dỗ, lôi kéo.
4. Hạn chế nhân sự nghỉ việc rồi thì nói xấu, chỉ trích, gây hại đến uy tín tổ chức.

Đối với CBNV: có 7 công cụ PR hiệu quả sử dụng cho CBNV
1. President message
2. Internal newsletter
3. Internal bulletin board
4. Video
5. Direct meeting
6. BOD & Employee party
7. Extra benefit

Đối với cổ đông, nhà đầu tư, BGĐ cần:
1. Huy động thêm vốn từ cổ đông hiện hữu & từ cổ đông tiềm năng
2. Đạt được niềm tin, sự ủng hộ của ông chủ để “giữ cái ghế”
3. Liên minh với họ để bảo vệ tổ chức, tránh bị thâu tóm.

Đối với Cổ đông, Nhà đầu tư: có 6 công cụ PR chính sử dụng cho Cổ đông, Nhà đầu tư
1. Credential
2. Investing presentations
3. P&L report
4. Q&A meeting
5. Annual report
6. Shareholder Conf.

Tags: ,