Bài học lãnh đạo qua câu chuyện bầy sói

GetFly CRM – Lãnh đạo không chỉ là người đi tiên phong. Mà điều quan trọng, họ phải là người luôn sẵn sàng, quan tâm đến những thành viên trong đội, nhóm của mình. Qua câu chuyện bầy sói dưới đây sẽ cho chúng ta góc nhìn, bài học lãnh đạo đầy ý nghĩa.

Ba con sói đi đầu (Khoanh đỏ) là những con già hay bệnh. Đây là những con chậm chạp nên đi đầu, ngoài mục đích là tạo tốc độ di chuyển cho bầy sói còn có mục đích khác, đó là không có con nào bị bỏ rơi trong tình huống bầy sói bị tấn công.

Câu chuyện về bầy sói là bài học lãnh đạo ý nghĩa
Câu chuyện về bầy sói, bài học lãnh đạo ý nghĩa

Năm con trong nhóm khoanh màu vàng là những con khoẻ mạnh nhất và giỏi nhất. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ mặt trước của bầy sói, trong trường hợp chúng bị tấn công.
Nhóm nằm giữa là nhóm luôn đc bảo vệ và an toàn trong tình huống có bất kỳ sự tấn công nào.

Nhóm 5 con sau (khoanh màu xanh) cũng là 5 con khoẻ mạnh và giỏi nhất. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ mặt sau của bầy trong tình huống có tấn công bất ngờ từ phía sau.

Con cuối cùng. Đây chính là con ĐẦU ĐÀN. Nó đi sau cùng để bảo đảm là không có bất cứ thành viên nào trong bầy bị tụt lại phía sau. Nó luôn đi sau cùng để giữ cho nhóm luôn là 1 bầy đoàn kết và đi cùng 1 hướng.
Bài học lãnh đạo sâu sắc
Con cuối cùng. Đây chính là con ĐẦU ĐÀN.
Nó đi sau cùng để có thể chạy nhanh ra bất cứ hướng nào để bảo vệ cho cả đàn trong tình huống xấu nhất.

Bài học lãnh đạo: Lãnh đạo không chỉ là người đi tiên phong. Mà điều quan trọng, họ phải là người luôn sẵn sàng, quan tâm đến những thành viên trong đội, nhóm của mình.
Thậm chí lãnh đạo luôn là người ăn sau cùng.(Simon sinek)

>> Bài học kinh doanh đầu đời: Học cách cho đi

Tags: , , ,