30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên của JOE VITALE

GetFly.vn xin giới thiệu tới các bạn 30 kỹ thuật viết tiêu đề của bậc thầy marketing Joe Vitale sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng viết tiêu đề một cách thuần thục và hiệu quả:

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE
30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE

1. Sử dụng những từ khóa mở đầu hiệu quả;

2. Giới hạn đối tượng khách hàng ngay trong tiêu đề;

3. Hứa hẹn một lợi ích;

4. Viết tiêu đề dưới dạng tin sốt dẻo;

5. Một món đồ miễn phí;

6. Đặt câu hỏi gây tò mò;

7. Mở đầu bằng một sự chứng thực;

8. Tiêu đề “Làm thế nào”;

9. Dùng câu hỏi trắc nghiệm;

10. Dùng “này” và “vì sao” trong tiêu đề;

11. Xưng “tôi” trong tiêu đề;

12. Gọi tên sản phẩm trong tiêu đề;

13. Dùng từ “Cần gấp”;

14. Sử dụng từ “Đột phá” trong tiêu đề;

15. Vận dụng chữ in hoa và chữ thường;

16. Vận dụng tốt số lượng từ cho phép;

17. Nêu bật ưu thế;

18. Sử dụng cụm từ “Còn ai khác?”;

19. Bảo hành – bảo đảm;

20. Thừa nhận một khuyết điểm;

21. Tập trung vào những kết quả tích cực;

22. Cảnh báo độc giả;

23. Cẩn thận với sự hài hước;

24. “Dễ như trở bàn tay”;

25. Cẩn thận với nền đen – chữ trắng;

26. Cường điệu những lợi ích;

27. Sử dụng những khuôn mẫu, công thức đã được kiểm chứng và thừa nhận;

28. Tiết lộ một lợi ích không ngờ;

29. Nêu lý do mua sản phẩm;

30. Thủ pháp trước-sau.

Tags: , ,