3 No-PO của dân bán hàng chuyên nghiệp nên biết

Dân bán hàng chuyên nghiệp cần xác định được đối tượng mình đang tiếp xúc để bán hàng có thuộc 1 trong 3 loại No-PO sau đây không?

1- No Power: Không có quyền ra quyết định mua hàng. Tiếp cận sai đối tượng mua hàng quyết định. Ví dụ NVBH của GetFly cần tiếp cận với chủ Doanh nghiệp hay chí ít là C-Level chứ không phải là nhân viên bán hàng hay marketing. Việc tiếp cận đúng đối tượng này tiết kiệm khá nhiều thời gian vô bổ nếu sai đối tượng. Tương tự có ví dụ khác là đi bán Bảo hiểm nhân thọ cho ông chồng mà quên mất người quản tiền và qđ trong nhà là “bà vợ” tôi đã từng mất rất nhiều thời gian cho việc nhầm đối tượng này khi còn làm bán Bảo hiểm nhân thọ cho AIA

2-No Potential: Không có tiềm năng. Cái này cần xác định đối tượng KH mua hàng của mìn có tiềm năng như có tiền để mua không? Có thực sự có nhu cầu và điều kiện để mua hàng không. NVBH của GetFly chỉ cần hỏi 5 câu hỏi liên quan để xác định 1 KH có tiềm năng cần mua CRM hay không? Hoặc đi bán bảo hiểm nhân thọ cho người còn không đủ ăn nói gì tích luỹ… nhiều ví dụ lắm….

3-No Purchase Order: Không có đơn hàng. Khi đi bán hàng nhiều khi xác định đối tượng tiếp cận không thuộc 1) và 2) nhưng vẫn không thể có đơn hàng. Khi này người bán hàng cần nhận diện đối tượng KH thuộc loại người gì? Ra quyết định nhanh hay chậm để có chiến lược chăm sóc tiếp tục bán hàng trong các lần tiếp cận sau. Ở công ty chúng tôi sau khi xác định KH không thuộc nhóm 1) và 2) mà không ra đơn hàng chúng tôi sẽ cho vào CRM theo dõi tiếp tục bán hàng sau…

ACE có chiêu nào để xác định 3 No-Po này chia sẻ nhé.

Tags: ,