SHARE

Bất kể quy mô của các doanh nghiệp , trách nhiệm cuối cùng cho sự thành công nằm ở các CEO. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ, đó là bạn. Và nhiệm vụ Giám đốc điều hành quan trọng nhất dẫn đến thành công hay thất bại nằm trong kiến thức và thực hành của các nguyên tắc cơ bản quản lý tài chính.

Thống kê cho thấy hơn một nửa số doanh nghiệp nhỏ thất bại trong vòng bốn năm đầu tiên. Rõ ràng tỷ lệ tử vong có thể giảm đáng kể nếu, trước khi một doanh nghiệp mở ra, người sáng lập / CEO được yêu cầu phải vượt qua một khóa học dạy cơ bản về tài chính doanh nghiệp và làm thế nào để vận hành một doanh với nó.

Nếu bạn có thể sử dụng một chút giúp đỡ trong lĩnh vực này, cho phép tôi để xác định một số yếu tố quan trọng mà sẽ là một phần trong chương trình học của một khóa học ở trên.

 1. Những CEO không nên làm kế toán cho riêng mình, nhưng những người thành công học cách quản lý với các báo cáo tài chính (bảng cân đối lợi nhuận và thiệt hại) thường xuyên (ít nhất là hàng quý) do một nội bộ và / hoặc kế toán bên ngoài thực hiện.
 2. Những CEO thành công biết hệ số biên lợi nhuận gộp của họ cần phải được những gì và phải hiểu được những con số ấy nói lên điều gì.
 3. Những CEO thông minh theo dõi hàng tháng tỉ lệ bán hàng – tiêu hao để biết khi nào cần điều chỉnh chi tiêu.
 4. Những CEO hiểu biết theo dõi mức độ hàng tồn kho so với doanh thu dự kiến, các khoản phải thu và tiền mặt.
 5. Những CEO thực tế biết làm thế nào để tính toán những ngày khoản phải thu và những ngày khoản phải trả, hiểu mối quan hệ giữa chúng, và sự tác động của mối quan hệ lên tiền mặt.
 6. Những CEO có kỷ luật phát triển một chiến lược vốn mà pha trộn giữa thu nhập được giữ lại với các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn, như nợ ngân hàng.
 7. Những CEO có khả năng xác định các chỉ số tài chính quan trọng và tỷ lệ được tiết lộ trên bảng cân đối và mối quan hệ của chúng với báo cáo lợi nhuận và thiệt hại.
 8. Những CEO sống sót tin và chuẩn bị cho một sự mỉa mai tàn nhẫn của việc làm thế nào tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng trở nên nguy hiểm khi không được tài trợ đúng cách, thực sự, bạn có thể thành công cho mình về việc này.
 9. Khi một doanh nghiệp không có lợi nhuận, các CEO chuyên nghiệp xác định những trở ngại hàng đầu đến lợi nhuận và đối phó với chúng một cách nhanh chóng, dứt khoát, và không có cảm xúc.
 10. Những CEO thành công lâu năm được ủy quyền nhiều đều tốt , nhưng họ ở lại gắn liền với hình ảnh tiền mặt của công ty từ ngày mai đến 12 tháng tới.

Và cuối cùng, việc cho là kỉ luật quản lý tài chính quan trọng nhất mỗi CEO là:

 1. Hiểu và giám sát các mối quan hệ giữa ba đồng hồ của Blasingame trong doanh nghiệp nhỏ: đồng hồ chi phí, đồng hồ bán hàng và đồng hồ tiền mặt.

Nếu bạn đã sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và mồ hôi lạnh trên trán của bạn ngay bây giờ rằng nên thúc đẩy bạn thích thú giáo dục tài chính của bạn với tốc độ cao và trở thành một chuyên gia về những nguyên tắc cơ bản này. Nếu bạn đã chưa bắt đầu kinh doanh của bạn, đừng chần chờ cho đến khi bạn có thể vượt qua khóa học này.

Viết điều này khi gặp khó khăn …

Trách nhiệm cuối cùng cho hoạt động tài chính doanh nghiệp của bạn thuộc về Giám đốc điều hành – đó chính là bạn

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY