Tổng hợp cập nhật tính năng Getfly

Với mong muốn giúp khách hàng thuận tiện trong việc tiếp cận và tìm kiếm những thông tin cập nhật nhanh chóng, dễ dàng, Getfly xin gửi bản tổng hợp cập nhật tinh năng Getfly. Bản tổng hợp này sẽ được Update liên tục, khách hàng vui lòng truy cập và click vào từng link bên dưới để tìm hiểu chi tiết nội dung từng bản cập nhật!

1. Cập nhật ngày 17.07.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2063842727276545/

2. Cập nhật ngày 06.09.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2111549602505857/

3. Cập nhật ngày 27.09.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2123176008009883/

4. Cập nhật ngày 17.10.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2134407980220019/

5. Cập nhật ngày 26.10.2018

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2139944482999702/

6. Cập nhật ngày 20.2.2019

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2217733781887438/

7.  Cập nhật ngày 04.04.2019

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2245140392480110/

8. Cập nhật ngày 25.04.2019

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2259632247697591/

9. Cập nhật ngày 04.05.2019 (Version 4.3.058)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2265934440400705/

10. Cập nhật ngày 04.05.2019 (Version 4.3.061 – 4.3.062)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2305769406417208/

11Cập nhật ngày 12.07.2019 (Version 4.3.063)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2317313995262749/

12Cập nhật ngày 23.07.2019 (Version 4.3.064)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2327256897601792/

13Cập nhật ngày 16.08.2019 (Version 4.3.065)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2327256897601792/

14Cập nhật ngày 30.08.2019 (Version 4.3.066)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2352585201735628/\

15Cập nhật ngày 12.09.2019 (Version 4.3.067)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2362659524061529/

16Cập nhật ngày 26.09.2019 (Version 4.3.069)

https://www.facebook.com/groups/getflycrm/permalink/2373818006279014/

17Cập nhật ngày 1.11.2019 (Version 4.4.0)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1461681267305845&set=gm.2407136499613831&type=3&theater&ifg=1